Siirry sisältöön

Vuoden ilmastokunta 2023 on Porvoo

Porvoon kaupunki palkittiin Vuoden ilmastokuntana Kuntien ilmastokonferenssissa Tampereella 31.5.2023. Porvoon kaupungin ilmastotyö alkoi vuonna 2008 energiatehokkaan kaavoituksen ja Skaftkärr -hankkeen myötä, ja on kasvanut koko organisaation ja Porvoon yhteiseksi asiaksi. Porvoon tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään tiiviillä yhteistyöllä, eri osapuolten sitoutumisella sekä vahvalla viestinnällä. Kuntaliitto myöntää Vuoden ilmastokunta -palkinnon joka toinen vuosi.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Pauliina Jalonen ojentaa palkintoa apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultzille.

Porvoossa ilmastotyötä tehdään yhdessä ja vahvasti viestien

Porvoon kaupungilla on erilaisia esimerkkejä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvästä yhteistoiminnasta ja osallistamisesta.

Kansainvälisestikin huomioita ovat herättäneet vuosittainen peruskoulujen viidesluokkalaisille esitetty ekotapahaaste sekä kuntalaisille tarjottava kestävien elämäntapojen kiihdyttämö.

Kestävän matkailun kehittäminen on kaupungissa tärkeässä roolissa. Porvoo on kumppani EU:n Urban Agenda for the EU Partnership on Sustainable Tourism -yhteistyössä, minkä lisäksi kaupunki on mukana erilaisissa verkostoissa kuten Hinku- ja Climate Leadership Council -verkostoissa.

Porvoo lanseerasi vuonna 2020 Tuen ilmastotekojen Porvoota -tunnustuksen kiitokseksi yrityksille, yhdistyksille tai muille organisaatioille toiminnasta ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Yhteistoiminnan ja osallistamisen lisäksi myös viestinnällä on merkittävä rooli kaupungin ilmastotyössä. Porvoolla on oma Ilmastotekojen Porvoo -brändi, joka näkyy niin kaupunkistrategian kuin päivittäisviestinnänkin kautta. Kaupungin oma maskotti Ilmastokettu tekee esimerkiksi päiväkotivierailuja ja osallistuu luontoretkille lasten kanssa.

Ilmastonäkökulma on osa kaupungin hankintalinjauksia ja -raportointia, minkä lisäksi myös konsernin yhtiöille on asetettu sitovia tavoitteita talousarviossa. Vahva osoitus kaupungin sitoutumisesta on päätös uuden 10 miljoonan euron arvoisen vihreän siirtymän rahaston perustamisesta. Rahaston tarkoituksena on varmistaa, että Porvoon kaupungilla on edellytykset käynnistää ja osallistua hankkeisiin, joilla kehitetään elinkeinoja ja niiden toimintamahdollisuuksia. Näin Porvoo vauhdittaa kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hiilineutraali Pohjois-Savo-työlle kunniamaininta

Lisäksi Kuntaliitto myönsi kunniamaininnan Hiilineutraali Pohjois-Savo-työlle kuntien ilmastotyön tukemisesta. Palkinto myönnettiin Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Hiilineutraali Pohjois-Savo kokoaa pohjoissavolaiset yhteen ilmastoasioiden äärelle. Toimintaan kuuluu webinaareja, seminaareja ja työpajoja sekä kuntien ilmastotyön yhteiskehittäminen.

Alueellisessa työssä on kokonaisvaltaisesti pidetty esillä niin ilmastonmuutoksen hillintää kuin siihen varautumistakin. Kuntien kanssa on käyty läpi keskeisiä ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä ja niiden sopeutumista kunkin kunnan erityispiirteet huomioon ottaen. Kesän 2023 aikana kullekin kunnalle laaditaan oma riskikortti, jonka on tarkoitus toimia työkaluna kunnan ilmastotyössä.

Vuoden ilmastokunta -palkinto jaettiin tänä vuonna Tampereella

Kuntaliitto myöntää Vuoden ilmastokunta -palkinnon joka toinen vuosi järjestettävän Kuntien ilmastokonferenssin yhteydessä. Kunniamaininnalla ja palkinnolla Kuntaliitossa muistaa kuntaa, joka on sitoutunut aktiivisella otteella kunnan ilmastotyön edistämiseen.

Palkinnon valintakriteerit perustuvat kuntien toimintaan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Palkitun kunnan tulee tehdä vaikuttavaa ja vastuullista viestintää, olla sitoutunut muutokseen sekä saada konkreettisia tuloksia.

Vuoden ilmastokuntapalkinnot jaettiin Kuntien ilmastokonferenssissa Tampereella 31.5.2023. Onnittelemme Porvoota ja Pohjois-Savon ELY-keskusta!