Siirry sisältöön

Yksinyrittäjän tuki haettavissa Porvoossa 22.4.2020 alkaen

Työ- ja elinkeinoministeriö on 8.4.2020 vahvistanut haettavaksi koronapandemian johdosta uuden yksinyrittäjän toimintatuen. Tuen jakamisen mahdollistava valtioneuvoston asetus astui voimaan torstaina 9.4.2020. Alkuvaiheessa valtio varaa yksinyrittäjien toimintatukeen 100 miljoonaa euroa. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 8.4.2020 vahvistanut haettavaksi koronapandemian johdosta uuden yksinyrittäjän toimintatuen. Tuen jakamisen mahdollistava valtioneuvoston asetus astui voimaan torstaina 9.4.2020. Alkuvaiheessa valtio varaa yksinyrittäjien toimintatukeen 100 miljoonaa euroa. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin.

Hakemuksen valmistelut kannattaa aloittaa ajoissa

Tukea haetaan yrityksen ytj-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Porvoon kaupunki avaa yksinyrittäjien toimintatuen haettavaksi keskiviikkona 22.4.2020 klo 12. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tarkat kriteerit ja hakuohjeet löytyvät kehitysyhtiö Posintran verkkosivuilta 15.4.2020 alkaen. Yksinyrittäjiä pyydetään jo valmistautumaan hakuun hankkimalla yrityksen taloudellista tilannetta ja kannattavuutta kuvaavat liitteet valmiiksi. Posintran yritysneuvojat neuvovat yrittäjiä tarvittaessa hakemuksen tekemisessä.

Kertaluontoinen toimintatuki 2 000 euroa

Yksinyrittäjän kertaluontoinen toimintatuki on määrältään 2 000 euroa. Porvoon kaupungille on vahvistettu ensimmäisessä avustuserässä enintään 1 094 971 euron myöntövaltuus, jonka perusteella kaupunki jakaa yksinyrittäjätukea enintään 547 yksinyrittäjälle.

TEM on antanut kunnille tarkat ohjeet yksinyrittäjätuen edellytyksistä ja hakemisesta. Yksinyrittäjän toimintatukeen ovat toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta oikeutettuja yrittäjät:

  1. jotka ovat päätoimisia yksinyrittäjiä
  2. joiden taloudellinen toiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa
  3. joiden taloudellinen tilanne on merkittävästä heikentynyt koronaepidemian johdosta 16.3.2020 jälkeen
  4. joilla ei ole verovelkaa tai joilla on Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma