Hoppa till innehåll

Stöd för ensamföretagare kan ansökas i Borgå från 22.4.2020

Arbets- och näringsministeriet fastställde 8.4.2020 ett nytt stöd som ensamföretagare kan ansöka om på grund av coronapandemin. Statsrådets förordning som möjliggör stödet trädde i kraft torsdagen 9.4.2020. Till en början reserverar staten 100 miljoner euro för stödet för ensamföretagare. Ersättningen är av engångsnatur och kan beviljas för kostnader som uppstått efter 16.3.2020.

Arbets- och näringsministeriet fastställde 8.4.2020 ett nytt stöd som ensamföretagare kan ansöka om på grund av coronapandemin. Statsrådets förordning som möjliggör stödet trädde i kraft torsdagen 9.4.2020. Till en början reserverar staten 100 miljoner euro för stödet för ensamföretagare. Ersättningen är av engångsnatur och kan beviljas för kostnader som uppstått efter 16.3.2020.

Det lönar sig att bereda ansökan i tid 

Stödet ansöks om i den kommun som angetts i företags- och organisationsregistret. Stödet för ensamföretagare kan ansökas i Borgå från 22.4.2020 klockan 12. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. De noggranna kriterierna och anvisningarna för ansökan finns på utvecklingsbolaget Posintras webbplats från 15.4.2020. Ensamföretagare bes förbereda sig för ansökningen med att färdigt skaffa de bilagor till ansökan som beskriver företagets ekonomiska situation och lönsamhet.  Vid behov hjälper Posintras företagsrådgivning företagare att göra ansökan.  

Ersättning av engångsnatur på 2 000 euro 

Stödet för ensamföretagare är en ersättning av engångsnatur på 2 000 euro. För Borgå stad fastställdes i det första skedet en bevillningsfullmakt på högst 1 094 971 euro, som staden delar ut till högst 547 ensamföretagare.   
 
Arbets- och näringsministeriet har gett kommunerna noggranna anvisningar för förutsättningarna för stödet och för ansökningen. Oberoende av verksamhetens juridiska form och finansieringssätt har följande företagare rätt till stödet för ensamföretagare:  

1.    Ensamföretagare som huvudsyssla 
2.    Ensamföretagare vars verksamhet var ekonomiskt lönsamt före coronaepidemin 
3.    Ensamföretagare vars ekonomiska situation har betydligt försvagats efter 16.3.2020 på grund av coronaepidemin   
4.    Ensamföretagare som inte har skatteskulder eller som har en betalningsplan som skatteförvaltningen godkänt