Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 19.10.2023

Porvoon kehäsymboli.

Jaosto vahvisti kaupungineläinlääkäreiden tehtäväjaon sekä hyväksyi laatukäsikirjan esityksen mukaisina ja antoi vastineensa eläinsuojeluvalvonnan toiminnasta tehtyyn kanteluun. Lisäksi jaosto antoi lausunnon Rosk’n Roll Oy:n Kilpilahden materiaalikeskuksen toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupa-hakemuksesta ja vahvisti viranhaltijan kiireellisenä antaman päätöksen kaivoveden käytön rajoittamisesta.