Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston päätökset 20.4.2021

Ympäristöterveysjaosto teki elintarvikelain 59 §:n mukaisen päätöksen määrätä hävitettäväksi jo aiemmin myyntikieltoon asettamansa yrityksen Agrica Ab Porvoon Peruna maahantuomat elintarvike-erät, jotka eivät täytä asetuksen (EY) N:o 1688/2005 mukaisia salmonellaerityistakuita koskevia vaatimuksia. Määräystä tehostettiin 10 000 euron suuruisella uhkasakolla.

Ympäristöterveysjaosto teki elintarvikelain 59 §:n mukaisen päätöksen määrätä hävitettäväksi jo aiemmin myyntikieltoon asettamansa yrityksen Agrica Ab Porvoon Peruna maahantuomat elintarvike-erät, jotka eivät täytä asetuksen (EY) N:o 1688/2005 mukaisia salmonellaerityistakuita koskevia vaatimuksia. Määräystä tehostettiin 10 000 euron suuruisella uhkasakolla.

Lisäksi jaosto vahvisti yleisten uimarantojen seurantakalenterin sekä antoi lausunnot kalliokiviaineksen ottamista ja murskaamista koskevasta maa-ainesotto- ja ympäristölupahakemuksesta, Sipoon kunnan alueella sijaitsevien vesihuoltolaitosten päivitetystä toiminta-alueluonnoksesta, Tolkkisten tuhkankaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan määräaikojen pidentämistä koskevasta hakemuksesta ja Vantaan energian ympäristölupahakemuksesta vaarallisen jätteen polttolaitoksesta. Jaosto kiinnitti alkuperäisen lausuntoesityksen lisäksi huomiotaan kuljetuksiin liittyvien pölyhaittojen ehkäisyyn kalliokiviaineksen ottamisen ja murskaamisen yhteydessä sekä häiriötilanteisiin varautumiseen ja yleisön tiedottamiseen vaarallisten kemikaalien polttolaitoksen toiminnassa.

Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141