Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 20.4.2021

Miljöhälsosektionen beslöt med stöd av 59 § i livsmedelslagen ge föreläggande om att bortskaffa de livsmedelspartier som Agrica Ab Borgå Potatis importerat och som redan tidigare har satts i försäljningsförbud vid företaget och vilka inte är förenliga med de i förordningen (EG) nr 1688/2005 avsedda särskilda salmonellagarantier och krav för dessa garantier. Föreläggandet förstärktes med ett vite på 10 000 euro.

Miljöhälsosektionen beslöt med stöd av 59 § i livsmedelslagen ge föreläggande om att bortskaffa de livsmedelspartier som Agrica Ab Borgå Potatis importerat och som redan tidigare har satts i försäljningsförbud vid företaget och vilka inte är förenliga med de i förordningen (EG) nr 1688/2005 avsedda särskilda salmonellagarantier och krav för dessa garantier. Föreläggandet förstärktes med ett vite på 10 000 euro.

Dessutom fastställde sektionen förteckningen över allmänna badstränder samt gav utlåtanden för miljötillstånd för brytning och krossning av sten och det uppdaterade utkastet till verksamhetsområde för vattentjänstverk på Sibbo kommuns område. Sektionen gav även utlåtande om anhållan om förlängning av miljötillståndet för stängningen av Tolkis askupplag och Vanda Energis ansökan om miljötillstånd för en förbränningsanläggning för farligt avfall. Förutom de ursprungliga förslagen fäste sektionen även uppmärksamhet vid att man i samband med krossning av berg och sten bör förhindra dammolägenheter som uppstår vid transporterna och beredskapen för störningstillstånd i verksamheten vid förbränningsanläggningen för farliga kemikalier och om informationen till bosättningen om störningstillståndet.

Ytterligare information ger I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn. 040 723 4141.