Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston päätökset 21.9.2021

Ympäristöterveysjaosto vahvisti viranhaltijan kiireellisenä antaman vedenottamokaivon käyttökiellon sekä hyväksyi Monninkylän maauimalan valvontatutkimusohjelman vuosille
2022–2026.

Lisäksi jaosto antoi lausuntonsa asemakaavaehdotuksista Suvanto ja Pornaisten portti Pornaisten kunnanhallitukselle, Soilfood Oy:n metsäteollisuuden sekalietteen aumakompostointia koskevan ympäristölupahakemuksen johdosta Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnalle sekä Mömossenin jäteaseman ympäristöluvan muutoshakemuksen johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. 

Päätökset olivat esityksen mukaisia.