Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston päätökset 25.8.2020

Ympäristöterveysjaosto päätti tuomita Melbia Oy:lle juoksevan uhkasakon lisäosan alennettuna, koska yhtiö oli merkittävältä osalta noudattanut elintarvikelain nojalla annettuja korjausmääräyksiä. Kaikkia määräyksen kohtia ei kuitenkaan ollut vielä noudatettu. 

Jaosto antoi lisäksi vastineensa Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista, jotka liittyivät asunnon lämpötilaongelman poistamista koskevaan määräykseen sekä asiakirjan luovuttamista koskevaan hallintopäätökseen. 

Jaosto antoi useita lausuntoja mm. asemakaavojen muutosehdotuksista, terveydensuojelulain muutosluonnoksesta ja hallinto-oikeudelle ympäristölupapäätöksistä tehdyistä valituksista sekä vahvisti terveystarkastajan antaman kiireellisen määräyksen elintarvikehuoneiston toiminnan väliaikaisesta kieltämisestä. Kaikki päätökset olivat esitysten mukaisia. 

Lisätietoja antaa

Ympäristöterveydenhuollon palvelupäällikkö Tiina Tiainen
puh. 040 723 4141
tiina.tiainen@porvoo.fi