Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 25.8.2020

Miljöhälsosektionen beslöt att döma Melbia Oy till ett löpande vite med tilläggsbeloppet avdraget, eftersom företaget till betydande delar följt de ålägganden om rättelse som utfärdats med stöd av livsmedelslagen. Alla punkter i åläggandet har dock inte ännu följts. 

Sektionen gav också sitt genmäle till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande besvär mot ett åläggande att åtgärda temperaturproblem i en bostad samt mot ett förvaltningsbeslut om utlämnande av ett dokument. 

Sektionen gav flera utlåtanden bland annat om förslag till ändringar i detaljplaner, utkastet till ändring av hälsoskyddslagen och besvär mot beslut om miljötillstånd som lämnats in till förvaltningsdomstolen. Den fastställde också hälsoinspektörens brådskande förordnande om tillfälligt förbud mot verksamhet i en livsmedelslokal. Alla beslut fattades i enlighet med förslagen. 

Mer information ges av

Tiina Tiainen, chef inom miljöhälsovården
tfn 040 723 4141
tiina.tiainen@porvoo.fi