Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koskevat lapsia, jotka ovat kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Jos lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa tai yksityisessä päiväkodissa, yksityinen palveluntuottaja perii asiakasmaksun.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vaihtelevat perheen koon, tulojen sekä varhaiskasvatusajan mukaan. Maksu peritään kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on hoidossa, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa.

Lapsikohtainen maksu on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa suuruudeltaan 0–289 euroa. Asiakas voi valita tuntirajan eli maksuluokan neljästä vaihtoehdosta. Asiakasmaksu pyöristetään aina lähimpään euromäärään.

Asiakasmaksun tai palvelusetelin määrittämistä varten perheen on toimitettava tuloselvitys bruttotuloistaan. Korkein asiakasmaksu määrätään, jos tuloselvitystä liitteineen ei ole tehty.

Maksupäätös ja lasku

Uuden asiakkaan maksupäätös muodostuu automaattisesti lapsen aloituskuukautta seuraavan kuukauden aikana ja lähetetään postitse kotiin. Näin asiakkaalla on aikaa tehdä tuloselvitys aloituskuukauden aikana.

Jos lapsi aloittaa esimerkiksi tammikuussa, tulee päätös helmikuussa. Kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan tämän päätöksen perusteella eli lasku tulee aina jälkikäteen jo käytetystä kuukaudesta aloituspäivästä lähtien.

Jos tuloselvitystä ei tehdä, syntyy päätös korkeimman maksun mukaan.

Maksut koulujen loma-aikoina

Asiakasmaksua ei peritä Porvoon kaupungin peruskoulujen ja esiopetuksen joulu- ja talviloman ajalta, sekä kesä-heinäkuun ajalta, jos vanhemmat ovat tehneet kirjallisen poissaoloilmoituksen viimeistään viimeisenä arkipäivänä 30 kalenteripäivää ennen loman alkua.

Tiedustelut

Asiakasmaksujen määräytymistä, tuloselvityksiä ja laskutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat varhaiskasvatuspalvelujen toimistosihteerit.

Toimistosihteerit

Lapsen hoitoaikoihin, päivähoidon tarpeeseen ja perhetietoihin liittyviin tiedusteluihin vastaa kyseisen päiväkodin johtaja tai varhaiskasvatuksenohjaaja.