Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koskevat lapsia, jotka ovat kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Jos lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa tai yksityisessä päiväkodissa, yksityinen palveluntuottaja perii asiakasmaksun.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vaihtelevat perheen koon, tulojen sekä varhaiskasvatusajan mukaan. Maksu peritään kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on hoidossa, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa.

Lapsikohtainen maksu on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa suuruudeltaan 0–288 euroa. Asiakas voi valita tuntirajan eli maksuluokan viidestä vaihtoehdosta. Asiakasmaksu pyöristetään aina lähimpään euromäärään.

Asiakasmaksun tai palvelusetelin määrittämistä varten perheen on toimitettava tuloselvitys bruttotuloistaan. Korkein asiakasmaksu määrätään, jos tuloselvitystä liitteineen ei ole tehty.

Asiakasmaksuohje 1.8.2021

Maksupäätös ja lasku

Uuden asiakkaan maksupäätös lähetetään sähköisesti eDaisyyn. Tuloselvitys on tehtävä viimeistään aloituskuukauden aikana.

Kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan maksupäätöksen perusteella eli lasku tulee aina jälkikäteen jo käytetystä kuukaudesta aloituspäivästä lähtien.

Jos tuloselvitystä ei tehdä, tehdään maksupäätös korkeimman maksun mukaan.

Laskutusperuste

Asiakasmaksu ja laskutus perustuu sopimukseen varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta. Käytössä on siis sovittu määrä tunteja / kuukausi, joita voi varata joustavasti tarvitsemiinsa ajankohtiin. Hoitoaikavaraukset tulee tehdä kaksi viikkoa etukäteen. Varauskalenteri lukittuu maanantaisin klo 10.00, johon mennessä on tehtävä hoitoaikavaraus kahden viikon päästä alkavalle viikolle. Varauskalenteriin merkitään myös suunnitellut poissaolot. Äkilliset sairas- ja muut poissaolot voi merkitä hoitoaikavarauksen päälle, vaikka viikko olisi jo lukittunut.

Laskutusperusteeksi kultakin kalenteripäivältä valikoituu joko hoitoaikavaraus tai käytetty hoitoaika, kumpi on suurempi. Huoltaja näkee DaisyNetistä ajantasaisesti hoitoaikavaraukset, hoitoaikatoteuman, sekä laskutuksen perusteeksi valikoituneen tuntimäärän. Hoitoaikoja varatessaan kannattaa jättää itselleen liukumavaraa, jotta esimerkiksi äkilliset työvuoromuutokset tai ruuhkan takia myöhästyminen eivät aiheuttaisi tuntirajan ylitystä vahingossa.

Tuntirajan ylitys satunnaisesti on kuitenkin sallittua, joten huoltajan kannattaa itse seurata sekä hoitoaikavarauksia, että hoitoaikatoteumia, jos haluaa pysyä tietyn rajan alla. Jos lapsen hoitoaika ylittää kuukaudeksi sovitun tuntimäärän, nousee kyseisen kuukauden asiakasmaksu seuraavalle asiakasmaksuportaalle ja palautuu seuraavaksi kuukaudeksi takaisin. Sopimusta on tarkistettava, jos ylityksiä tai alituksia tulee usein.

Tiedustelut

Asiakasmaksujen määräytymistä, tuloselvityksiä ja laskutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat varhaiskasvatuspalvelujen toimistosihteerit.

Toimistosihteerit

Lapsen hoitoaikoihin, tuntirajoihin ja perhetietoihin liittyviin tiedusteluihin vastaa kyseisen päiväkodin johtaja tai palvelukoordinaattori.

Päiväkodinjohtajat