Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koskevat lapsia, jotka ovat kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Jos lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa tai yksityisessä päiväkodissa, yksityinen palveluntuottaja perii asiakasmaksun.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vaihtelevat perheen koon, tulojen sekä varhaiskasvatusajan mukaan. Maksu peritään kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on hoidossa, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa.

Lapsikohtainen maksu on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa suuruudeltaan 0–288 euroa. Asiakas voi valita tuntirajan eli maksuluokan viidestä vaihtoehdosta. Asiakasmaksu pyöristetään aina lähimpään euromäärään.

Asiakasmaksun tai palvelusetelin määrittämistä varten perheen on toimitettava tuloselvitys bruttotuloistaan. Korkein asiakasmaksu määrätään, jos tuloselvitystä liitteineen ei ole tehty.

Maksupäätös ja lasku

Uuden asiakkaan maksupäätös lähetetään sähköisesti eDaisyyn. Tuloselvitys on tehtävä viimeistään aloituskuukauden aikana.

Kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan maksupäätöksen perusteella eli lasku tulee aina jälkikäteen jo käytetystä kuukaudesta aloituspäivästä lähtien.

Jos tuloselvitystä ei tehdä, tehdään maksupäätös korkeimman maksun mukaan.

Maksut koulujen loma-aikoina

Jos lapsen poissaolosta on ilmoitettu DaisyNetissä viimeistään viimeisenä arkipäivänä 30 kalenteripäivää ennen loman alkua, ei asiakasmaksua peritä Porvoon kaupungin peruskoulujen ja esiopetuksen syys-, joulu- ja talviloman ajalta, jos lapsi on poissa koko loma-ajan, sekä kesä-heinäkuun kokonaisilta poissaoloviikoilta.  

Toimintavuoden 2020-2021 loma-aikakuukausien enimmäistuntirajat, joilla myönnetään asiakasmaksuhyvitys loma-ajan poissaolosta.

Tiedustelut

Asiakasmaksujen määräytymistä, tuloselvityksiä ja laskutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat varhaiskasvatuspalvelujen toimistosihteerit.

Toimistosihteerit

Lapsen hoitoaikoihin, tuntirajoihin ja perhetietoihin liittyviin tiedusteluihin vastaa kyseisen päiväkodin johtaja tai palvelukoordinaattori.

Päiväkodinjohtajat