Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoito on kaupungin hyväksymää ja valvomaa toimintaa.

Yksityisiä perhepäivähoitajia

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö on yksityistä perhepäivähoitoa valvova viranomainen.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontasuunnitelma

Hoitajan tulee olla yli 18-vuotias. Lapsiryhmän koko voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetuksessa tai koulussa käyvä lapsi.

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Yksityisen hoidon tuki antaa perheille mahdollisuuden palkata hoitajan kotiin yksin tai yhdessä toisen perheen kanssa.

Kun hoitaja on löytynyt, perhe ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelupäällikköön ja sopii haastattelutilaisuudesta. Tapaamisen tarkoituksena on varmistaa, että yksityisen hoidon tuen edellytykset täyttyvät. Perhe työnantajana tekee työntekijän kanssa työsopimuksen. Hoitaja ei voi olla saman talouden jäsen. Jos hoitaja on ulkomaalainen, tulee työlupa-asiat selvittää maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

  • Perheen tulee suorittaa verokortin mukainen ennakkopidätys maksamastaan palkasta. Kela suorittaa ennakonpidätyksen hoitajalle maksamastaan yksityisen hoidon tuesta.
  • Sosiaaliturvamaksu suoritetaan lääniverovirastolle ennakkopidätyksen yhteydessä. Lisätietoja työnantajille löytyy veronhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta www.vero.fi
  • Työnantajan on järjestettävä hoitajalle työntekijän eläkevakuutus – TyEL sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus. Lisätietoja saa vakuutusyhtiöiltä sekä Eläketurvakeskuksesta ja niiden verkkopalveluista www.etk.fi

Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtyminen

Mikäli hoitaa toisen perheen lapsia omassa kodissaan tai omien lasten ohella, on lain mukaan yksityinen yrittäjä. Yksityisen perhepäivähoitajan on hoidettava edellä mainitut työnantajan velvoitteet itse.

  • Kotikäynnillä hyväksytään hoitaja sekä koti hoitopaikkana.
  • Hoitaja esittää rikosrekisteriotteen ennen työn alkamista.
  • Hoitaja tekee lapsen huoltajien kanssa hoitosopimuksen ja ilmoittaa hoitosuhteen alkamisesta ja päättymisestä Kelaan.

Ota yhteyttä palvelupäällikköön

Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta