Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksissä on paikalliset olosuhteet huomioivia, ympäristön pilaantumista ehkäiseviä ohjeita ja menettelytapoja, joita tarvitaan ympäristönsuojelulain toimeenpanossa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porvoon ympäristönsuojelumääräykset 29.8.2012.