Siirry sisältöön

Asemakaava-alue

Asemakaava-alueilla katujen nimet hyväksytään kaavassa. Osoitenumerointi perustuu tonttijakoon ja kaavan mukaisiin rakennuspaikkoihin. Kulmatonteilla osoite määräytyy yleensä sen kadun tai tien mukaan, josta tontille kuljetaan.

Rakennusten osoitteet käsitellään rakennuslupaprosessin yhteydessä.

Haja-asutusalue

Haja-asustusalueella tielle voidaan antaa nimi, mikäli tietä käytetään vähintään kolmelle rakennetulle tai rakenteilla olevalle kiinteistölle kulkemiseen.

Osoitenumerointi perustuu rakennuspaikalle johtavan liittymän etäisyyteen tien alkupisteestä. Tien vasemmalla puolella käytetään parillisia ja oikealla parittomia osoitenumeroita. Rakennuspaikan lähiosoite määritetään rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Rakennusluvan hakija saa tiedon lähiosoitteesta rakennuslupapäätöksessä.

Osoitteen muuttaminen

Uusi asemakaava saattaa aiheuttaa muutoksia katujen nimiin ja osoitenumerointiin. Uudet nimet ja osoitenumerot otetaan käyttöön, kun asemakaavan toteuttaminen alueella edistyy.

Kaavoituksesta tai muista syistä johtuvasta lähiosoitteen muuttumisesta kaupunki tiedottaa tonttien omistajille ja haltijoille kirjallisesti. Samalla kaupunki tiedottaa osoitteen muuttumisesta muun muassa Postille ja Väestörekisterikeskuksen kautta viranomaisille. Kiinteistön omistajan tai haltijan tehtäväksi jää uuden osoitteen muu tiedottaminen.

Osoitenumerokilpi

Kunnan osoitejärjestelmän mukainen rakennuksen tai sen sisäänkäynnin osoitenumero tulee esittää osoitenumerokilvellä. Kilvellä opastetaan liikennöimistä sekä hälytys- ja huoltoajoa.

Rakennetun tontin tai rakennuspaikan omistajan tai haltijan on asetettava osoitenumerokilpi sellaiseen paikkaan, että se näkyy selvästi sille tielle, jonka mukaan osoite on annettu.