Esteitä ajoradalla

Kadulle voi joutua sinne kuulumattomia esineitä, puiden oksia, jääkimpaleita tai romua. Kaupunki ei vastaa ilkivallasta, ajoneuvon kuljettajan virheistä tai luonnonilmiöiden aiheuttamista poikkeuksellisista tilanteista, kuten äkillisistä tulvista katualueilla. Ajoneuvoa tulee kuljettaa siten, että näkyvyys on hyvä ja että ajoneuvon voi pysäyttää näkemäalueella.

Ajorata tai kevyen liikenteen väylä voi olla vaurioitunut. Jos näin on, tee kunnossapitoilmoitus sähköisen asiointipalvelun kautta tai ilmoita asiasta palvelupiste Kompassiin. Työajan ulkopuolella tee kiireellisessä tapauksessa, joissa on omaisuuden tai hengen vaara, ilmoitus Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle, puh. 020 1111 400. Merkitse paikka ja estä muiden kadunkäyttäjien vaarantuminen.

Vahingonkorvaus

Mikäli ajoneuvosi tai muu omaisuutesi vaurioituu katujen kunnossapidon laiminlyönnin seurauksena, olet oikeutettu saamaan korvausta. Jokainen tapaus tutkitaan huolellisesti. Tee vahingonkorvaushakemus sähköisen asiointipalvelun kautta.