Siirry sisältöön

Yhteishaku

Linnankosken lukioon haetaan kevään yhteishaussa opintopolku-palvelussa.

Yhteishaussa voivat hakea peruskoulun päättävät tai sen jo päättäneet, jotka eivät vielä ole suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa. Hakemisesta ja hakuaikatauluista voit lukea Opintopolusta. Lisätietoja hakemisesta lukiomme opinto-ohjaajilta.

Linnankosken lukioon yhteishaussa 1. hakutoiveena hakeneet täyttävät myös Linnankosken lukion ainevalintalomakkeen.

Lukion esittelyvideo

Hakeminen yhteishaun ulkopuolella

Normaali hakuväylä Linnankosken lukioon on vuosittain valtakunnallisessa kevään yhteishaussa. Viimevuosina Linnankosken lukioon on ollut enemmän hakijoita kuin on voitu ottaa kouluun opiskelijoita. 

Opiskelijoiden siirtyessä esim. toisiin oppilaitoksiin, voi Linnankosken lukioon avautua muutamia paikkoja kesken lukuvuoden. Koska kysyntä on ollut viimevuosina suurta, on lisähaku Linnankosken lukiossa jaettu kahteen vaiheeseen. Haut julistetaan erikseen lukion kotisivuilla Ajankohtaista -sivulla. Jos ylimääräisiä paikkoja ei ole tarjolla, haun perusteella ei uusia opiskelijoita voida valita.

Haku syksyllä ensimmäisen vuosikurssin vapautuneille lukiopaikolle

Ensimmäinen mahdollisuus hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeen on ensimmäisen periodin jälkeen marraskuun alkuun mennessä. Haku tapahtuu erillisellä hakulomakkeella. Valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoa 90% ja lukion ensimmäisen jakson suoritettujen lukuaineiden opintojaksojen keskiarvoa 10%. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään kahdeksan hyväksyttyä opintopistettä. Paikan mahdollisesti saaneet voisivat aloittaa Linnankosken lukion kolmannen periodin alussa.

Haku ensimmäisen vuosikurssin keväällä vapautuneille lukiopaikoille

Toinen mahdollisuus hakea kesken lukio-opintojen Linnankosken lukioon on ensimmäisen lukiovuoden keväällä. Mahdollisesti valituksi tulleet opiskelijat voisivat aloittaa opinnot toisen vuosikurssin alussa syksyllä. Hakeminen tapahtuu neljännen periodin jälkeen huhtikuun lopulla. Valinta perustuu hakuhetkellä lukiokurssien lukuaineista suoritettujen opintojen keskiarvoon. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään 40 hyväksyttyä opintopistettä.

Opiskelijavalinnasta päättää Linnankosken lukion rehtori Kaisa Leppävuori. Rehtori antaa tarvittaessa myös lisätietoja opiskelijavalinnasta.