Siirry sisältöön

Erityisopetus

Erityisopetus on yksi oppilaille tarjottavista tukimuodoista. Oppilas voi saada erityisopetusta osa-aikaisesti muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisopetusluokalla.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaan omalla koululla.

Pienluokkaopetus

Erityisluokkaopetus voidaan järjestää Porvoon kaupungin yhteisissä pienluokissa. Opetusta annetaan pienluokilla enintään kymmenen oppilaan ryhmässä.

Opettajana toimii erityisluokanopettaja apunaan koulunkäynninohjaaja. Erityisluokille hakeudutaan keväisin maaliskuun loppuun mennessä.

Kehitysvammaisten opetus

Albert Edelfeltin koulussa järjestetään opetusta kehitysvammaisille oppilaille vuosiluokilla 1–9. Koulussa toimii myös kehitysvammaisten autististen oppilaiden luokka.

Koulun kanssa samoissa tiloissa toimii erityispäivähoitoa tarjoava Albert Edelfeltin koulun pienluokkien aamu- ja iltapäivätoiminta, joka tarjoaa kehitysvammaisille oppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa sekä päivähoitoa myös koulujen loma-aikoina.