Siirry sisältöön

Järjestys- ja viihtyvyyssäännöt Lyceiparkens skola

Voimaantulopäivä 1.11.2021

Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös kaikissa muissa paikoissa, joissa opetusta järjestetään, esim. retkillä, luokkavierailuilla ja teatterikäynneillä.

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa oppiminen turvallisessa ja viihtyisässä opiskeluympäristössä.

Porvoon kaupungin yhteiset järjestyssäännöt ovat:

 1. Osallistumme opetukseen, noudatamme ohjeita ja teemme tehtävämme tunnollisesti.
 2. Annamme toisillemme työrauhan.
 3. Pidämme huolta omasta, muiden ja koulun omaisuudesta sekä ympäristöstä.
 4. Käyttäydymme hyvin, otamme toiset huomioon ja kohtelemme kunnioittavasti muita oppilaita ja koulun henkilökuntaa.
 5. Vastustamme kiusaamista.
 6. Pysymme koulupäivän aikana koulun alueella, jos emme ole saaneet lupaa poistua alueelta.
 7. Käytämme puhelimia niin, etteivät ne häiritse opetusta.
 8. Kunnioitamme tekijänoikeuksia, kun käytämme elektronisia laitteita, esim. älypuhelimia, ja mainitsemme lähteen, kun kopioimme tekstiä tai kuvia.
 9. Valokuvaamme ja videoimme vain henkilöitä, jotka ovat antaneet siihen luvan ja julkaisemme ainoastaan sisältöä, johon meillä on tekijänoikeus ja tarvittavat luvat.
 10. Meillä ei ole mukanamme emmekä käytä esineitä tai aineita, jotka ovat laissa kiellettyjä, vaarallisia tai voivat aiheuttaa vahinkoa. Kiellettyjä ovat esimerkiksi alkoholi, tupakka, huumeet sekä terä- ja ampuma-aseet.

Säännöt ovat voimassa paitsi koulussa myös koulun toiminnassa koulun alueen ulkopuolella.

Lyceiparkens skolan viihtyvyyssäännöt

 • Olemme kohteliaita ja kohtelemme toisiamme ystävällisesti.
 • Arvostamme ja autamme toisiamme.
 • Käytämme hyvää kieltä.
 • Olemme rehellisiä emmekä tee vilppiä.
 • Emme ryntäile ja tyrki käytävissä.
 • Riisumme ulkovaatteet ja kengät, kun oleskelemme sisätiloissa. Ruokalassa emme pidä myssyä tai lakkia päässä.

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestys- ja viihtyvyyssääntöjen tarkoituksena on edistää sisäistä koulun sisäistä järjestystä, häiriötöntä opiskelua sekä turvallisuutta ja viihtyvyyttä koulussa.

Järjestyssäännöt perustuvat Suomen lakiin, ja näissä säännöissä on viittauksia kyseisiin lakeihin ja asetuksiin.

Nämä säännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulun alueella, johon kuuluu piha-alue Piispankadun, Laivurinkadun, Rauhankadun ja Suistokadun välissä. Järjestyssääntöjä on noudatettava myös siirtymisten aikana esimerkiksi liikuntatuntien yhteydessä, kun opetusta järjestetään koulun alueen ulkopuolella.

Kouluaika on oppilaiden lukujärjestyksen mukainen, mutta yleensä se alkaa klo 8.00/8.15 ja päättyy 14.30/14.45, ellei muuta ole ilmoitettu.

Voimassa 1.11.2021 alkaen.

Oppilaiden oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden oikeus yhdenvertaisuuteen sekä muut oikeudet

Oppilaan sivistykselliset perusoikeudet ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan turvataan1.

Oppilaiden yhdenvertaista asemaa sekä sukupuolten tasa-arvoa ja kielellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia painotetaan2. Huolehdimme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ja niiden yhdenvertaisesta asemasta sekä kulttuurisesti monimuotoisen ilmapiirin ja koulukulttuurien välisen ymmärryksen edistämisestä.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta koulun kaikkina työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä säädettyihin etuuksiin ja palveluihin3.

Järjestyssäännöt sisältävät sääntöjä ja määräyksiä, jotka suojaavat oppilaita väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Oppilaan velvollisuudet

Oppivelvollisuusikäinen oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu4.

Oppilas on velvollinen suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asianmukaisesti.

Oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen, jos hänelle ei ole myönnetty poissaololupaa5.

Turvallisuus, viihtyvyys ja häiriötön opiskelu

Hyvät käytöstavat

Noudatamme sovittuja aikoja ja olemme täsmällisiä.7

Korostamme asianmukaisen pukeutumisen tärkeyttä. Asianmukaiseen pukeutumiseen kuuluu tarkoituksenmukainen pukeutuminen siten, että pukeutuminen ei loukkaa muita eikä ole hyvän tavan vastaista.6

Tekstien ja kuvien plagiointi ilman lupaa tai ilmoittamatta tietolähdettä johtaa hylättyyn/arvioimattomaan arvosanaan.

Vilppi kokeissa, kuulusteluissa, suullisissa esityksissä ja esseissä johtaa hylättyyn arvosanaan, eikä oppilaalla ole oikeutta uusia koetta, kuulustelua tai esseen kirjoittamista, joka on kertaalleen hylätty vilpin tai plagioinnin vuoksi.

Tekstin tai kuvan kopiointi ilman lupaa tai ilmoittamatta lähdettä on kielletty. Toista henkilöä esittävää valokuvaa tai videoleikettä ei saa julkaista ilman lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa eikä muussakaan julkisessa paikassa.8

Emme käytä energiajuomia koulupäivän aikana. Jos oppilaalla on niitä, ne takavarikoidaan ja oppilas saa ne takaisin lukujärjestyksen mukaisen työpäivän päättyessä tai muuna sovittuna aikana.

Oleskelu ja liikkuminen koulussa ja sen ulkopuolella

Oppilaat saavat tauoilla oleskella sisätiloissa, vaikka kyllä kannustamme heitä lähtemään ulos koulun pihalle, missä he saavat raitista ilmaa ja voivat liikkua.

Oppilaat eivät saa poistua koulun alueelta, ellei opetus sitä edellytä (esim. liikuntatuntien tai retkien yhteydessä) tai ellei siihen ole muuta pätevää syytä.

Koulumatkoilla edellytetään asiallista käyttäytymistä ja kanssamatkustajien kunnioittamista. Retkillä ja muissa vastaavissa tilanteissa sovelletaan näitä koulun järjestyssääntöjä.

Turvallisuus, viihtyvyys ja häiriötön opiskelu

Oppilaat ovat velvollisia huolehtimaan koulumateriaaleistaan, oppimateriaaleistaan ja vihkoistaan. Jos oppikirja katoaa, oppilas on velvollinen korvaamaan uuden kirjan.

Jos oppilaat roskaavat, he siivoavat jälkensä.

Vahinkoa aiheuttanut oppilas on velvollinen korvaamaan vahingon siltä osin kuin se katsotaan kohtuulliseksi sekä siivoamaan jälkensä, jos on liannut tai sotkenut koulun omaisuutta. 10

Turvallisuus

Jos oppilas huomaa, että koulun omaisuus on vahingoittunut tai että joku vahingoittaa koulun omaisuutta, oppilaan on ilmoitettava asiasta jollekin koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

Polkupyörät on asetettava pyörätelineeseen, eikä niitä saa käyttää taukojen aikana.

Mopot pysäköidään merkityille paikoille kadun varteen. Mopoja ei käytetä koulupäivän aikana.

Lumipallojen heittely on kiellettyä.

Jokaisella oppilaalla on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja edistää oppimisympäristön turvallisuutta.

Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.11

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Koulussa on oppilaiden käytössä useita opetuksessa käytettäviä tietokoneita.

Opettajilla on oikeus kieltää matkapuhelimien käyttö, jos ne häiritsevät opetusta. Opettajalla on myös oikeus kerätä matkapuhelimet oppitunnin alussa tai oppitunnin aikana, jos opettaja katsoo niiden häiritsevän opetusta. Oppilaalla on oikeus saada matkapuhelimensa takaisin oppitunnin jälkeen.12-13

Kunkin aineen opettajat antavat tarkempia ohjeita matkapuhelimien käytöstä oppitunnilla.

Koulu ei vastaa oppilaan omaisuudesta, mutta mikäli oppilas ei halua käyttää omaa matkapuhelinta, hänellä tulee olla mahdollisuus tehdä sama tai vastaava tehtävä koulun tietokoneen avulla.13