Katujen kunnossapito

Kunnossapidon työnjaosta vastaavat kaupunki ja tontinomistajat katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisesti.

Kaupungin vastuulla olevat kadut

Tärkeysjärjestys

Kadut ja tiet huolletaan tärkeysjärjestyksessä. Katujen tärkeysjärjestys käy ilmi oheisesta kunnossapitoluokituskartasta.

1. luokka, sininen viiva kartalla

  • Kadut pyritään pitämään aurattuna klo 06–09 ja 15–18.
  • Kunnossapitotyöt aloitetaan aikaisintaan, kun lumen kertymä on noin kolme senttimetriä.
  • 1. luokkaan kuuluvat kaikki kevyenliikenteenväylät, joita ei ole erikseen kunnossapitoluokituskarttaan merkitty.

2. luokka, musta viiva kartalla

  • Kadut aurataan heti 1. luokan jälkeen.
  • Kunnossapitotyöt aloitetaan aikaisintaan, kun lumen kertymä on noin viisi senttimetriä.

3. luokka, loput kadut

  • Kadut on aurattuna viimeistään 24 tuntia lumisateen päättymisen jälkeen.

Valtion vastuulla olevat tiet

Talvi- ja kevätkunnossapito

  • Talvikunnossapitoa varten kaupungilla on lumenkaatopaikka, jonne myös yksityiset ja kiinteistönhoitoyhtiöt voivat tuoda lumia.
  • Yli viikon jatkuneesta lumen varastoimisesta kaupunkialueella sijaitsevilla maksullisilla tai aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla ja muilla yleisillä alueilla veloitetaan lumikasan kohdalla olevaa kiinteistöä. 
  • Kunnossapitoa varten kaupunki merkitsee kadut siirtokehotuksilla, jolloin pysäköinti merkityllä alueella on kielletty.

Kaupungin talvikunnossapito hoidetaan puoliksi omalla ja puoliksi urakoitsijoiden kalustolla. Sopimuskausi kestää viisi vuotta. Seuraava kilpailutus tapahtuu syksyllä 2025.

Yhteydenotot

Kaupungin palvelupiste Kompassi palvelee arkisin klo 9–16 numerossa 020 692 250 ja sähköpostilla kompassi@porvoo.fi.

Työajan ulkopuolella kiireellisessä tapauksessa, joissa on omaisuuden tai hengenvaara, tee ilmoitus Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle, puh. 020 1111 400.