Siirry sisältöön

Skapa kehittää lasten ja nuorten taidekasvatusta

Skapa on lasten ja nuorten taidekasvatuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää lasten ja nuorten taidekasvatuksen monipuolisuutta, saavutettavuutta ja laatua yhdessä eri toimijoiden kanssa. Porvoon ja Sipoon kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut toteuttavat hanketta yhteistyössä.

Hankkeen rahoituksesta vastaa pääosin Svenska kulturfonden. Vastaavia hankkeita toteutetaan eri puolilla maata etenkin kaksikielisissä kunnissa.

Skapa-hankkeiden tavoitteena on lisätä ja edistää

Hyvinvointia

“Haluamme, että yhä useammat lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua taideopetukseen kotiseudullaan ja vahvistaa identiteettiään omalla kielellään, omilla ehdoillaan ja kohtuullisin kustannuksin.”

Luovuutta

“Haluamme, että lapset ja nuoret saavat eri taideaineiden opetusta. Laajan ja monipuolisen opetuksen ansiosta lapset ja nuoret saavat tukea luovuudelleen, vahvuuksilleen ja haasteilleen. Samalla vahvistetaan eri taidemuotojen asemaa.”

Rakenteita

“Haluamme kannustaa kuntia ja koulutuksen järjestäjiä luomaan uusia rakenteita, yhteistyötä, verkostoja ja opintopolkuja, jotta resurssit riittäisivät entistä laajempaan ja parempaan taideopetukseen. Taideopettajille tarjottavat hyvät koulutus- ja jatkokoulutusmahdollisuudet mahdollistavat laadukkaan taideopetuksen.”

Skapa Porvoossa ja Sipoossa

Hankkeen selvitysvaihe käynnistyi kevättalvella 2023, ja se päättyy syksyllä 2023. Ensi vaiheessa kartoitetaan Porvoossa ja Sipoossa järjestettävän taidekasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Erityisenä selvityskohteena on alle kouluikäisten lasten taidekasvatus varhaiskasvatuksen ja kaikille avoimen kulttuuritarjonnan parissa. Selvityksessä otetaan huomioon sekä kuntien että yksityisten palveluntarjoajien toteuttama taidekasvatus. Selvitys toteutetaan lomakekyselyillä ja haastatteluilla varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja taidekasvatuksen järjestäjille. Porvoon ja Sipoon hankkeelle haetaan jatkorahoitusta syksyllä 2023.

Lisätietoja

Sari Hilska

Kulttuuripalvelukoordinaattori, Skapa-hanke

Helena Hasselblatt

Koordinaattori, Skapa-hanke