Siirry sisältöön

Kuvataide

Kuvataiteen työpajassa piirretään ja maalataan, tehdään grafiikkaa ja työskennellään kolmiulotteisesti. Lisäksi tutustutaan kuvataiteilijoiden työhön, taiteen historiaan ja nykyilmiöihin. Työskentely on kokeilevaa ja eri taiteenlajeja yhdistelevää. Ideoinnin ja toteutuksen välineinä voidaan käyttää esimerkiksi valokuvausta, kuvankäsittelyä ja liikkuvaa kuvaa.

Opetuksessa tutustutaan taiteen ilmiöihin ja käsitteisiin keskustelun, tutkimisen ja oman tekemisen avulla. Samalla tuodaan esille erilaisia näkemyksiä ja toteuttamisen tapoja. Oppilaita kannustetaan havainnoimaan ympäristöään ja käsittelemään havaintojaan taiteellisen ilmaisun keinoin.

Keskeisiä työskentelymenetelmiä ovat perinteiset piirustus- ja maalaustekniikat. Niitä yhdistetään kokeilevasti muun muassa tietokone- ja kolmiulotteisen työskentelyn kanssa. Opetuksessa painotetaan sallivaa ja ennakkoluulotonta asennetta erilaisia työtapoja kohtaan. Piirtäminen ja luonnostelu ovat kuitenkin työskentelyn lähtökohtia. Erilaisten tekniikoiden valintaan vaikuttavat oppilaiden tiedot ja taidot sekä mahdollisuuksien mukaan heidän toiveensa.

Design

Tuotesuunnittelun työpajassa yhdistyvät keramiikka-, muotoilu-, arkkitehtuuri-, tekstiili- ja vaatesuunnittelu. Oppilaat perehtyvät tuotesuunnittelun eri osa-alueisiin, materiaaleihin ja tekniikoihin. Työpajassa suunnitellaan sekä valmistetaan erilaisia tuotteita, esineitä ja pienoismalleja. Opetuksessa painotetaan tuotesuunnittelua, jossa yhdistellään eri materiaaleja, kokeillaan uutta ja ennen näkemätöntä sekä luodaan monipuolisia tuotekokonaisuuksia.

Opiskelijat tutustuvat omaan ympäristöönsä ja sen esinemaailmaan. Arkkitehtuurin ja taideteollisuuden historiaan tutustuminen ovat tärkeä osa opetusta. Nykyajan ilmiöihin, tuotteisiin ja suunnittelijoihin tutustutaan näyttelykäyntien, luentojen ja vierailuiden avulla.

Käytettäviä materiaaleja ovat muun muassa:

 • erilaiset savilaadut ja lasitteet
 • puu pienoismallirakentamisen osana ja materiaaliyhdistelmissä
 • metallit, mm. pelti ja rautalanka
 • kankaat, langat, villat ja muut pehmeät materiaalit
 • seripainovälineistö
 • pahvit, kartongit ja kapa-levy
 • kierrätysmateriaalit

Mediataide

Mediataiteen työpaja vie mukanaan nykyaikaiseen kuvailmaisuun ja kuvien jakeluun eri medioissa. Työpajassa perehdytään erilaisiin kuvan käyttömahdollisuuksiin; digivalokuvaukseen, videoelokuvaan, animaatioon ja niihin yhdistettäviin äänimaailmoihin. Työpajassa oppilaat syventyvät nykyaikaisten kuvausvälineiden ja niihin liittyvien ohjelmien mahdollisuuksiin ympäröivän visuaalisen maailman ymmärtämisessä ja itsensä ilmaisussa.

Mediataiteen työpaja koostuu:

 • Valokuvaus
  Valokuvauksessa opetellaan erityyppisten digikameroiden käyttöä. Oppilaat perehtyvät ohjelmiin, joilla kuvia jälkikäsitellään, säädellään, parannellaan ja yhdistellään. Opitaan kameran perussäätöjen, kuvakulmien, sommittelun, valaistuksen ja erilaisten objektiivien käyttöä kuvailmaisun välineinä. Tutustutaan valokuvauksen historiaan sekä arkisten käyttökuvien, kuten mainosten, julisteiden ja tuotekuvien ominaisuuksiin ja ilmenemismuotoihin. Oppilaat voivat lisäksi kokeilla perinteisiä kuvanvalmistusmenetelmiä taidekoulun pimiössä.
 • Videoilmaisu
  Videoilmaisussa perehdytään käsikirjoittamiseen, ohjaamiseen, kuvakerrontaan ja tuotosten jälkikäsittelyyn editointiohjelmilla. Opetellaan nykyaikaisen videokaluston käyttöä, sekä tutustutaan kuvakoon, valaistuksen, lavastuksen ja äänen merkitykseen elokuvallisen kerronnan elementteinä. Jälkityöskentelyssä käytetään editointiohjelmia tarinan muokkaamiseen. Tutustutaan tehosteäänien ja musiikin tuottamiseen, sekä niiden liittämiseen osaksi valmista kokonaisuutta.
 • Animaatio
  Animaatio muodostuu tarinasta, kuvasta, liikkeestä ja äänestä. Perehdytään sekä perinteisiin että uusiin tekniikoihin valmistaa animaatioelokuvia.
  Työskentelyyn kuuluu tarinan ja sen hahmojen ideointi ja kehittely, piirtäminen, maalaaminen, muovailu ja muu kolmiulotteinen työskentely sekä luova materiaalien käyttö. Työskentelyssä käytetään tietokoneita ja erilaisia animointi- ja editointiohjelmia. Lisäksi tutustutaan interaktiiviseen kerrontaan eli esimerkiksi tietokonepelien tai muiden verkkoteosten toteutukseen.