Hoppa till innehåll

Bildkonst

I bildkonstverkstaden ritar och målar vi, skapar grafik och jobbar tredimensionellt. Dessutom bekantar vi oss med bildkonstnärers arbeten, konsthistoria och nutidsfenomen. Vi prövar oss fram och kombinerar olika konstgrenar. Som redskap för idéer och förverkligande kan vi använda t.ex. fotografering, bildbehandling och rörliga bilder.

I undervisningen bekantar vi oss med olika fenomen och begrepp inom konsten genom diskussion, undersökning och eget arbete. Samtidigt för vi fram olika åsikter och sätt att producera saker. Eleverna uppmuntras till att iaktta sin omgivning och bearbeta sina sinnesintryck med visuella medell.

Centrala arbetsmetoder är traditionella tecknings- och målningstekniker. Dessa kombineras experimentellt bl.a. med datorstött och tredimensionellt arbete. I undervisningen betonas en tillåtande och fördomsfri attityd till olika arbetsmetoder. Utgångspunkten för arbetet är ändå teckning och skissande. Elevernas kunskap och färdigheter och, i mån av möjlighet, också elevernas önskemål inverkar på valet av olika tekniker.

Design

I designverkstaden förenas keramik-, formgivnings-, arkitektur-, textil- och kläddesign. Eleverna bekantar sig med olika branscher inom formgivning, med material och tekniker. I verkstaden planeras och tillverkas olika produkter, föremål och miniatyrmodeller. I undervisningen poängteras formgivning, där man kombinerar olika material, prövar på helt nya saker och och skapar mångsidiga produkthelheter.

Eleverna bekantar sig med sin egen miljö och de föremål som finns där. En viktig del av undervisningen är att bekanta sig med arkitektur- och konstindustriell historia. På utställningar, föreläsningar och besök bekantar vi oss med moderna fenomen, produkter och designer.

Vi använder bl.a. följande material:

 • olika lertyper och glasyrer
 • trä i miniatyrmodellbyggande och i materialkombinationer
 • metaller, plåt och järntråd m.m.
 • tyger, trådar, ull och andra mjuka material
 • redskap för serigrafi
 • papp, kartong och kapa-skiva
 • återvinningsmaterial

Mediekonst

Konstverkstaden för mediekonst för oss till det moderna bilduttrycket och delningen av bilder i olika medier. I verkstaden lär eleverna sig olika sätt att använda bilder; digital fotografering, videofilm, animation och de ljudmiljöer som kan kopplas till dem. I verkstaden fördjupar de sig i möjligheter som de moderna inspelningsverktygen och tillhörande program har när det gäller att förstå den omgivande visuella världen och uttrycka sig själv.

Arbetsverkstaden för mediekonst arbetar med:

 • Fotografering
  Inom fotograferingen lär sig eleverna att använda olika slags digitala kameror. De får lära sig att använda program som kan efterbehandla, reglera, förbättra och kombinera bilder. Eleverna lär sig om kamerans grundinställningar, bildvinklar, komposition, belysning och användningen av olika objektiv som redskap för bilduttryck. De sätter sig in i fotograferingens historia samt i egenskaperna hos vardagliga bilder, t.ex. reklam, affischer och produktbilder och hur de tar sig uttryck. Eleverna kan även pröva på traditionell bildframställning i konstskolans mörkrum.
 • Videouttryck
  Eleverna lär sig skriva manuskript, regissera, berätta genom bilder och bearbeta med editeringsprogram. De får lära sig att använda modern videutrustning och bekanta sig med bildstorlekens, ljussättningens, scenografins och ljudets betydelse som element i filmberättelsen. I efterbehandlingen används editeringsprogram för att bearbeta berättelsen. Samtidigt lär man sig producera ljudeffekter och musik samt att lägga till dem som en del av den färdiga filmen.
 • Animation
  Animation består av berättelse, bild, rörelse och ljud. Eleverna bekantar sig med både traditionella och nya tekniker att framställa animationsfilmer.
  Till arbetet hör att komma med idéer och utveckla berättelsen och dess figurer, teckna, måla, modella och arbeta tredimensionellt och att använda material kreativt. I arbetet används datorer och olika animations- och editeringsprogram. Dessutom kan man bekanta sig med interaktivt berättande, t.ex. hur man gör dataspel och olika webbarbeten.