Kunnossapidon vastuualueet

Katujen kunnossapito kuuluu kaupungille. Kiinteistöjen vastuulla on jalkakäytävien ja tonttien sisäänajojen kunnossapito.

Tarkemmat tiedot kunnossapidon vastuista ovat ympäristöministeriön Kadut kuntoon -julkaisussa.

Kaupunki puhdistaa keväisin hiekoitushiekan kaduilta, koska se kuuluu talvikunnossapitoon. Muuten katujen puhtaanapito kuuluu kiinteistöjen vastuulle. Kiinteistöjen vastuuseen kuuluu myös ilmoittaa, merkitä ja suojata mahdolliset kadussa olevat kuopat ja muut vauriot.

Valtion hallinnoimat tiet

Ilmoita kaikista maanteiden liikenteen ongelmista sekä välittömästi toimenpiteitä vaativista kohteista Palauteväylä.fi sivustolle.