• Kuulutukset
1.7.2019 8:00
Itä-Uudenmaan aluetoimisto Kutsuntakuulutus 2019 Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta ...

28.6.2019 8:08
Rakennus- ja ympäristölautakunnan 25.6.2019 käsittelemät luvat pidetään yleisesti nähtävänä ...

26.6.2019 8:00
Hyväksytty asemakaava Porvoon kaupunkivaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.6.2019 seuraavan asemakaavan: AK 461 Kulloon yritysalue Asemakaava ...

26.6.2019 8:00
Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 12.6.2019 Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.6.2019 laadittu pöytäkirja on ...

26.6.2019 8:00
Aluehallintovirasto ESAVI/13385/2018 Vesilain mukainen päätös Hakija Väylävirasto Asia Vuosaaren ...

24.6.2019 8:00
Aluehallintovirasto ESAVI/12858/2017 Ympäristösuojelulain mukainen päätös Hakija Rosk’n Roll Oy Ab (ent. ...

20.6.2019 8:00
Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelupäällikön tekemistä viranhaltijapäätöksistä Porvoon ...

20.6.2019 8:00
Porvoon kaupungin kaupunkikehityslautakunta on 11.6.2019 tehnyt seuraavat päätökset lupa-asioissa: Poikkeaminen MRL 58 §:n ...

20.6.2019 8:00
Kaupunkikehityslautakunta Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 11.6.2019 laadittu pöytäkirja on yleisesti ...

12.6.2019 9:32
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden johtokunnan pöytäkirja 14.5.2019 on yleisesti ...