Siirry sisältöön

Ympäristösuojelun päätöksen tiedoksiantokuulutus 22.4.- 29.5.2024

Dnro 1019/11.01.03/2024

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Hakija
Kouvolan Putkityö Oy

Asia
Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelutarkastaja on 19.4.2024 tekemällään päätöksellä nro 6/2024 (diaarinumero 1019/2024) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Kouvolan Putkityö Oy:lle osoitteessa Wittenberginkatu 1 suoritettavaa maalämpökaivojen porausta koskevat määräykset. Päätös koskee 22.4.-25.5.2024 suoritettavaa poraustyötä.

Julkipantu 22.4. – 29.5.2024