Hoppa till innehåll

Miljövårdens kungörelse om delgivning av beslut 22.4. – 29.5.2024

Dnr 1019/11.01.03/2024

Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar.

Sökande
Kouvolan Putkityö Oy

Ärende

Miljövården i Borgå stad/miljövårdsinspektör har med sitt beslut 19.4.2024 nr 6/2024 (diarienummer 1019/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat Kouvolan Putkityö Oy föreskrifter som gäller borrning av jordvärmebrunnar på adressen Wittenbergsgatan 1. Beslutet gäller borrningsarbete under tiden 22.4.-25.5.2024.

Anslagen 22.4 – 29.5.2024