Tontit ja maa-alueet

Maapolitiikka-yksikkö toimii pääasiassa sähköisesti. Mahdolliset neuvottelut hoidetaan etäkokouksina tai puhelimitse. Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostitse.

Omakotitontit

Kaupunki tarjoaa rakennettavaksi vuosittain uusia omakotitontteja. Tontteja voivat hakea sekä yksityishenkilöt että ammattirakentajat.

Tutustu omakotitontteihin

Kerros- ja rivitalotontit

Jatkuvasti haettavissa olevat kerros- ja rivitalotontit varataan ensimmäiselle hakijalle. Kaupunki järjestää myös tarjouskilpailuja kerros-ja rivitalotonteista.

Tutustu kerros- ja rivitalotontteihin

Yritystontit

Vapaana olevat yritystontit ovat jatkuvasti haettavissa.

Tutustu yritystontteihin

Kaupunginvaltuusto määrittelee tonttien hinnat ja luovutusehdot vuosittain. Keskusta-alueen tonttihinnat määritellään tonttikohtaisesti.