Tontit ja maa-alueet

Maapolitiikka-yksikkö toimii pääasiassa sähköisesti. Mahdolliset neuvottelut hoidetaan etäkokouksina tai puhelimitse. Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostitse.

Padel-kentän tarjouspyyntö

Porvoon kaupunki järjestää tarjouskilpailun padelkenttien rakentamisesta ajalla 20.10.-20.11.2020. Tutustu tarjouspyyntöön

Omakotitontit

Kaupunki tarjoaa rakennettavaksi noin sata omakotitonttia vuodessa. Tontteja voivat hakea sekä yksityishenkilöt että ammattirakentajat.

Kerros- ja rivitalotontit

Jatkuvasti haettavissa olevat kerros- ja rivitalotontit varataan ensimmäiselle hakijalle. Kaupunki järjestää myös tarjouskilpailuja kerros-ja rivitalotonteista.

Yritystontit

Vapaana olevat yritystontit ovat jatkuvasti haettavissa.

Kaupunginvaltuusto määrittelee tonttien hinnat ja luovutusehdot vuosittain. Keskusta-alueen tonttihinnat määritellään tonttikohtaisesti.