Tontit ja maa-alueet

Maapolitiikka-yksikkö toimii pääasiassa sähköisesti. Mahdolliset neuvottelut hoidetaan etäkokouksina tai puhelimitse. Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostitse.

Omakotitontit

Kaupunki tarjoaa rakennettavaksi noin sata omakotitonttia vuodessa. Tontteja voivat hakea sekä yksityishenkilöt että ammattirakentajat.

Kerros- ja rivitalotontit

Jatkuvasti haettavissa olevat kerros- ja rivitalotontit varataan ensimmäiselle hakijalle. Kaupunki järjestää myös tarjouskilpailuja kerros-ja rivitalotonteista.

Yritystontit

Vapaana olevat yritystontit ovat jatkuvasti haettavissa.

Kaupunginvaltuusto määrittelee tonttien hinnat ja luovutusehdot vuosittain. Keskusta-alueen tonttihinnat määritellään tonttikohtaisesti.