Tontit ja maa-alueet

Omakotitontit

Kaupunki tarjoaa rakennettavaksi noin sata omakotitonttia vuodessa. Tontteja voivat hakea sekä yksityishenkilöt että ammattirakentajat.

Kerros- ja rivitalotontit

Jatkuvasti haettavissa olevat kerros- ja rivitalotontit varataan ensimmäiselle hakijalle. Kaupunki järjestää myös tarjouskilpailuja kerros-ja rivitalotonteista.

Yritystontit

Vapaana olevat yritystontit ovat jatkuvasti haettavissa.

Kaupunginvaltuusto määrittelee tonttien hinnat ja luovutusehdot vuosittain. Keskusta-alueen tonttihinnat määritellään tonttikohtaisesti.