Siirry sisältöön

Aluehallintovirasto on myöntänyt Porvoon vedelle vedenottoluvan Suomenkylästä

Aluehallintovirasto on 16.6. myöntänyt Porvoon vedelle luvan pohjaveden ottamiseen Saksanniemen pohjavesialueelta Suomenkylän pohjavedenottamosta 2000 m3 vuorokaudessa käytettäväksi Porvoon

kaupungin talousvetenä. Suomenkylän vedenottamon rakentaminen on tärkeä toimenpide, joka mahdollistaa osaltaan vedenjakelun toteuttamisen häiriöittä Sosiaali- ja terveysministeriön

asetuksen ja vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti.

”Päätös on todella hieno uutinen porvoolaisten kannalta; Suomenkylän vedenottamo tulee omalta osaltaan varmistamaan talousveden laatua ja talousveden riittävyyttä” toteaa Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila. Tällä hetkellä koko Porvoon tarvitsema vesimäärä on keskimäärin 10 000–11 000 m3 vuorokaudessa, Suomenkylän vedenottolupa on 2000 m3 vuorokaudessa.

Porvoon veden henkilökunta on todella ahkeroinut tämän vedenottoluvan eteen; puoli vuotta kestäneen koepumppauksen ajan on otettu pohjavesi näytteitä, mitattu pinnankorkeuksia, suunnittelua edistetty ja laadittu selvityksiä lupahakemusta varten. Nyt voimme jatkaa työtä raakavesilinjan toteutussuunnittelun edistämiseksi ja sen jälkeen rakennuttaa linjan yhdessä Linnamäki-Saksala raaka- ja lähtevän veden linjojen kanssa. Pohjavedenottamolle laaditaan Avin edellyttämä tarkkailusuunnitelma, minkä avulla voidaan seurata mahdollisia vaikutuksia lähialueella ja tarvittaessa tehdä toimenpiteitä.

Edelleen on jatkettava työtä vielä uusienkin pohjavedenottamoiden löytämiseksi. Ylikessä on jo tehty koepumppauksia ja seuraavaksi on suunnitteilla Noriken nykyisen vedenottamon lähellä tehtävät tutkimukset. Pohjavesitutkimukset, -lupakäsittelyt sekä raakavesilinjojen suunnittelu ja rakentaminen ovat aikaa vieviä (vuosia) prosesseja ja siksi on oltava jatkuvasti aktiivisia näiden hankkeiden edistämiseksi.

Avin lupa on ladattavissa täältä: