Siirry sisältöön

Anna palautetta Porvoon kaupungin avustuksista, apurahoista ja yhdistysyhteistyöstä

Porvoon kaupunki toteuttaa kyselyn, jolla kartoitetaan kokemuksia ja näkemyksiä kaupungin avustuskäytännöstä ja muusta yhteistyöstä yhdistysten ja muun kuntalaistoiminnan kanssa.  Kyselyyn voi vastata 28.9.–26.10.2021 välisenä aikana.

Porvoon kaupunki toteuttaa kyselyn, jolla kartoitetaan kokemuksia ja näkemyksiä kaupungin avustuskäytännöstä ja muusta yhteistyöstä yhdistysten ja muun kuntalaistoiminnan kanssa.  Kyselyyn voi vastata 28.9.–26.10.2021 välisenä aikana.

Porvoon kaupunki jakaa vuosittain hakemusten perusteella avustuksia ja apurahoja muun muassa kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön sekä sosiaali- ja terveysalan yhdistystoiminnan tukemiseen, yksityisteiden perusparannuksiin ja kunnossapitoon, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä ammattimaisten museoiden toimintaan. Suurin osa Porvoon kaupungin avustuksista ja apurahoista haetaan vuosittain maaliskuussa. Avustustoimintaa ohjaa lainsäädännön ohella kaupungin vuosittain vahvistettavat, toimialakohtaiset avustusohjeet.

–  Avustusta aiemmin saaneiden ja nykyisen avustuskäytännön ulkopuolelle jäävien toimijoiden palaute on tärkeää, jotta toimintatapoja voidaan kehittää tukemaan monipuolista, kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta tukevaa kolmannen sektorin ja vapaa-ajan toimintaa, sanoo projektikoordinaattori Minna Särelä.

Osallistava budjetointi ja joukkorahoitus – uusia tukimuotoja?

Porvoon kaupunki pyysi yhdistyksiltä ja seuroilta palautetta avustuksista ja muista tukimuodoistaan kolmannen sektorin toimijoille edellisen kerran vuonna 2014.

 – Nyt toteutettavalla kyselyllä päivitetään tilannekuvaa edellisen kyselyn tilanteeseen nähden. Lisäksi pyydetään palautetta myös uusille, mahdollisille tukimuodoille kuten osallistavalle budjetoinnille ja joukkorahoituskampanjoille. Avointen kysymysten kautta toivotaan saatavan tietoon myös sellaisia kehityskohteita ja ideoita, joista kaupunkiorganisaatiossa ei vielä ole tietoa, Minna Särelä sanoo.

Kyselyn vastaukset huomioidaan Porvoon kaupungin yhdistyksille ja muulle kuntalaistoiminnalle tarjottavien palveluiden ja yhteistyömuotojen kehittämisessä.

Palaute huomioidaan avustusohjeita päivitettäessä

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 20 minuuttia. Kyselyssä on esitettyjen kysymysten tueksi taustatietoa nykyisistä käytännöistä. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Kysely on kaksikielinen, ja siihen voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Kyselyyn pääsee tästä linkistä.
Kyselyvastaukset koostetaan ja analysoidaan avustus- ja apurahahakemuksia käsittelevän Porvoon kaupungin työryhmän toimesta vuoden 2021 loppuun mennessä ja saatu palaute huomioidaan tulevien avustushakujen suunnittelussa ja ohjeissa.

Myös muiden yhdistyksille ja muulle kuntalaistoiminnalle tarjottavien tuki- ja yhteistyömuotojen kehittämistä jatketaan kyselyn vastausten pohjalta heti vastausten analysoinnin jälkeen.