Siirry sisältöön

Asukastyöpajasta eväitä Edelfeltinrannan asuinalueen suunnitteluun

Haikkoon kaupunginosaan suunnitteilla olevan uuden Edelfeltinrannan asuinalueen asemakaava ja asemakaavan muutostyö etenee asukkaiden evästyksellä.

Ilmakuva Edelfeltinrannasta.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee kokouksessaan 14. kesäkuuta Edelfeltinrannan asemakaavan suunnittelun lähtökohdaksi laadittuja suunnitteluperiaatteita.
Edelfeltinrannan asuinalueesta tavoitellaan hiilineutraalia, ilmastoviisasta, korkeatasoista, merellistä ja viihtyisää kokonaisuutta. Tärkeänä linjauksena alueen suunnittelussa on se, että alueen ranta-alueet tulevat jäämään kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Suunnittelutyön aikana tutkitaan myös pienvenesataman kehittämismahdollisuuksia.


Asukkaat toivoivat korkeatasoista aluetta, jossa kulttuuriympäristö huomioidaan

Toukokuussa järjestettiin kaikille avoin asukastyöpaja sekä kaavakävely suunnittelualueella. Tilaisuuteen osallistui noin 50 lähialueen asukasta. Suunnitteluperiaatteita tarkennettiin asukastyöpajan jälkeen.
– Työpajan suuri osallistujamäärä kertoo Edelfeltinrannan alueen merkityksellisyydestä paikallisille. Haikkoolaisten aktiivinen osallistuminen ja kommentointi antaa kaupunkisuunnittelulle hyvät eväät Edelfeltinrannan jatkosuunnitteluun. Hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan asukkaiden kanssa suunnittelun edetessä, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren toteaa.
Edelfeltinrannan työpajassa ja kaavakävelyllä nousi esiin useita eri teemoja, mutta useimmat asukkaiden kommenteista liittyivät Edelfeltinrannan alueen erityisyyteen. Moni osallistuja toivoi, että alue rakennettaisiin korkeatasoisesti, mutta ei kuitenkaan liian tiiviisti tai liian korkeana.
Asukkaiden parissa keskustelua herättivät myös päiväkotien ja alakoulujen tilojen riittävyys, jos alueen asukasluku nousee merkittävästi nykyisestä. Työpajaan osallistuneet kertoivat myös toiveita muun muassa ranta-alueiden käytöstä, kulttuuriympäristö huomioimisesta suunnittelussa, alueen liikenneratkaisuista sekä alueella sijaitsevien venepaikkarasitteiden huomioonottamisesta.
Edelfeltinranta sijaitsee Haikkoonselän rannalla Albert Edelfeltin ateljeemuseon eteläpuolella ja kohteella on aiemmin toiminut ammattikou