Hoppa till innehåll

Workshoppen gav vägledning för planering av bostadsområdet Edelfeltsstranden

Arbetet med detaljplanen och detaljplaneändringen för det nya bostadsområdet Edelfeltsstranden i Haiko framskrider med invånarnas hjälp.

Ilmakuva Edelfeltinrannasta.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar på sitt möte den 14 juni de planeringsprinciper som utarbetats som utgångspunkter för planeringen av detaljplanen för Edelfeltsstranden.
Målet är att Edelfeltsstranden blir en kolneutral, klimatsmart, högklassig, havsnära och trivsam helhet. Vid planeringen är det viktigt att se till att strandområdena i bostadsområdet kan användas av alla stadsbor. I samband med planeringsarbetet undersöks också möjligheterna att utveckla småbåtshamnen.


Invånarna önskar ett högklassigt område där kulturmiljön beaktas

I maj ordnades en workshop som var öppen för alla invånare och en promenad i planområdet. Cirka 50 invånare från närområdena deltog i workshoppen. Planeringsprinciperna preciserades efter workshoppen.

-Det stora antalet deltagare berättar om hur viktig Edelfeltsstranden är för områdets invånare. Haikoborna har deltagit och kommenterat aktivt, vilket ger stadsplaneringen en bra grund för den fortsatta planeringen av Edelfeltsstranden. Samarbetet har börjat bra och det fortsätter med invånarna då planeringen framskrider, konstaterar stadsplaneringschef Dan Mollgren.
På workshoppen och promenaden lyftes fram flera olika teman, men de flesta invånarnas kommentarer gällde Edelfeltsstrandens särdrag. Många deltagare önskade att området byggs högklassigt men inte för tätt eller för högt.
Invånarna undrade också om daghemmens och lågstadieskolornas lokaler räcker till om invånarantalet i området ökar betydligt. De som deltog i workshoppen berättade också om sina önskemål om bland annat användningen av strandområdena, beaktande av kulturmiljön vid planeringen, trafiklösningarna i området samt beaktande av båtplatsservituten i området.
Edelfeltsstranden ligger vid Haikofjärden söder om Albert Edelfelts ateljémuseum, och på detta ställe fanns tidigare en yrkesskola. Planområdet omfattar också en småbåtshamn söder om området.