Siirry sisältöön

Asumisen ohjelma valmistumassa – kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta 8. maaliskuuta 

Asumisen ohjelma on tarkentunut saatujen palautteiden perusteella ja siirtyy nyt ehdotuksena kaupunginhallituksen käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Asumisen ohjelma on tarkentunut saatujen palautteiden perusteella ja siirtyy nyt ehdotuksena kaupunginhallituksen käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat osallistuneet ohjelman valmisteluun kolmessa eri vaiheessa. Asumisen kysely ja kaikille avoin asumisen työpaja järjestettiin vuoden 2020 alkupuolella. Ohjelmaluonnos oli nähtävillä syksyllä 2020 ja siitä pyydettiin palautetta mielipiteiden ja lausuntojen muodossa.  

Asumisen ohjelman tarkoituksena on edistää asukkaiden hyvinvointia Porvoossa. Tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle vähintään perustarpeisiin nähden hyvä ja tarkoituksenmukainen asunto tai parhaimmillaan täsmällisiäkin asumistoiveita vastaava unelmien koti, riippuen asukkaan ja myös tulomuuttajan omasta yksilöllisestä elämäntilanteesta.  

Ohjelmaa tarkennettiin saadun palautteen perusteella 

Kuntalaisten palautteissa kiitosta annettiin ohjelman valmisteluun käytettyjen taustamateriaalien määrästä ja laadusta, järjestetystä osallistamisesta sekä ilmastotyöhön liittyvästä sisällöstä. Kehitettävää löytyi muun muassa keskustan sekä kylien kehittämisessä. Keskustan ja kylien asumista edistetään ohjelmassa kysyntää vastaavalla tontti- ja asuntotuotantotarjonnalla. Tavoite asuntotuotannolle on viritetty niin, että se mahdollistaa Porvoon kestävän kasvun. Myös itäradan tuloon varaudutaan.    

– Tavoitteisiin pääseminen edellyttää aktiivista maankäyttöpolitiikkaa, raakamaiden hankintaa, kaavoitusta ja tontinmyyntiä, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz. Porvoo tarjoaa jatkossakin monipuolisia asumisen mahdollisuuksia, keskusta-asumista lähellä palveluja sekä asumista kehittyvissä kyläkeskuksissa, von Schoultz jatkaa. 

Lausunnoissa palaute kohdistui erityisesti kaupungin asuntokonsernin rooliin ja toiminnan suuntaan sekä turvallisuuden ja erityisasumisen edistämiseen Porvoossa. Näitä aiheita tarkennettiin ohjelmaan.  

Sote-uudistuksen myötä erityisasumiseen liittyvä järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Vaikka kunnan mahdollisuudet päättää erityisryhmien asumispalvelujen järjestämisestä poistuisivat, ei kuitenkaan tarve asumispalveluille häviä. Uudistuksen jälkeenkin kaupungin strateginen päämäärä on olla kaikille asukkailleen paras arkenakin.  

– Tekeillä oleva sote-uudistus muuttaisi toteutuessaan ratkaisevasti kunnan roolia ja mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi ikäihmisten asumispalvelujen järjestämiseen kaupungissa, toteaa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.  

Porvoon kaupunki omistaa vuokratalokonsernin, johon kuuluu ns. ARA-yhtiö ja vapaarahoitteinen yhtiö. Näillä omistuksilla kaupunki haluaa varmistaa, että sillä on käytössään strateginen työkalu, jolla se voi osaltaan vaikuttaa monipuolisesti ja pitkäjännitteisesti asumisen suotuisaan kehitykseen Porvoossa. Kaupungin vuokrataloyhtiöt tuottavat kohtuuhintaisia asuntoja Porvooseen. Vuokratalokonserni keskittyy jatkossa toiminnassaan ARA-tuotantoon ja kohtuuhintaisen asuntokannan kunnossapito- ja perusparannushankkeiden toteuttamiseen.  

Asumisen ohjelma valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 

Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta 8. maaliskuuta. Tavoitteena on, että ohjelma etenisi vielä kevään kuluessa kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi.  

 
Asumisen ohjelma lyhyesti:   

  • Monipuolinen ja riittävä asuntotuotanto, ilmastoviisas rakentaminen ja asuminen sekä hyvä elinympäristön laatu.
  • Hyvinvointi ja turvallisuus sekä eri asukasryhmien tarpeisiin vastaaminen.
  • Kaupungin vuokrataloyhtiö tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja ja keskittyy toiminnassaan ARA-tuotantoon.  

Ohjelmaehdotus ja sen taustamateriaalit löytyvät nyt kaupungin verkkosivuilta. 

Lisätietoja: 

Yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio, puh. 040 489 5751. maija-riitta.kontio@porvoo.fi