Siirry sisältöön

Eestinmäen Tuulikummusta puutarhamainen kaupunginosa

Tuulikummun asemakaavaehdotus on valmistunut. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee kaavaa kokouksessaan 1. maaliskuuta. Esitys on, että kaava asetetaan nähtäville.

Tuulikummun asemakaava-alue sijaitsee Helsingintien varressa Eestinmäen päiväkotia vastapäätä, noin 3 kilometriä Porvoon keskustasta länteen. Noin 250–300 asukkaan asuinalueelle on kaavaehdotuksen mukaan mahdollista rakentaa pääsääntöisesti omakotitaloja. Muutamaan kortteliin tulee myös eri tavoin toteutettuja ja eri kokoisia yhtiömuotoisia asuinpientaloja. Lisäksi kaavaehdotuksessa on palvelutalo Helsingintien varressa.

– Asemakaava-alue rakentuu kolmella kummulla sijaitsevien vanhojen pihapiirien ympärille. Uuden alueen maisemakuvallisena tavoitteena on viihtyisä puutarhakaupunkimainen pientaloalue, jossa vanhojen pihapiirien rakennukset ja puutarhat säilyvät alueen identiteettitekijöinä, kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh kertoo.

Tuulikummun läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa valtaoja, joka laskee ekologisesti herkkään ja sosiaalisesti merkittävään Gammelbackan puroon. Itä-länsi-suunnassa alueen läpi kulkee sähkölinjalinja, jolle on jätettävä 45 metrin suojavyöhyke.

– Laakson valtaojasta esitetään kehitettäväksi kaupunkipuro ja sen varrelle luonnonmukainen noin 30–40 metriä leveänä jatkuva jalopuulehto. Asuttujen pihapiirien asukkaat ovat hoitaneet sähkölinjan suojavyöhykettä niittyinä ja viljelyalueina. Myös osa uusista tonteista sisältää sähkölinjan suojavyöhykettä, joka osoitetaan istutettavaksi alueeksi. Hoidettuina niittyinä ja pieninä viljelyksinä se tuo alueelle avaruutta ja antaa maaseutumaista ja puutarhamaista ilmettä, Rihtniemi-Rauh kertoo.

Kaavatyö käynnistyi vuonna 2017. Aloitusvaiheessa kaavatyölle asetettiin tavoitteet yhdessä maanomistajien kanssa. Kaavaluonnos oli nähtävillä lokakuussa 2021. Tuulikummun alueella on tulossa 21 700 k-m² rakennusoikeutta asuinrakentamiseen. Siitä noin kolmasosa sijaitsee yksityisellä maalla.

– Tuulikummusta tulee varsin viehättävä sekoitus vanhaa ja uutta, puutarhamaisuutta ja peltomaisemaa. Lisäksi kaava mahdollistaa monenlaista asumista minitaloista omakotitaloihin, ja usean asunnon pientaloista palvelutaloon, Rihtineimi-Rauh pohtii.

Rakentamista ohjataan toteuttamaan kaupungin tavoitteita energiatehokkaasta ja hiilineutraalista rakentamisesta.

Jos asemakaavan hyväksyminen etenee suunnitellusti, ainakin osa kaupungin tonteista tulee myyntiin mahdollisesti jo vuonna 2024.