Siirry sisältöön

Elinvoimalautakunnan päätökset 19.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Kokonniemen liikuntakeskus

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti antaa lausuntonsa jäsen Hjeltin muutosehdotuksen mukaisesti:
Vaihtoehtojen arviointi Elinvoiman toimialan tarpeiden näkökulmasta vaihtoehdoissa tulee toteuttaa Kokonniemen suunnitellut olosuhteet huomioiden kaikkien käyttäjäryhmien tarpeita tasavertaisesti, mahdollistaen liikkumisen sekä tavoitteellisesti että matalalla kynnyksellä ja yhdistäen tapahtuma- ja liikuntapaikan laadukkaan toteutumisen. Toteutuksen karsimista alkuperäisestä kaavaversiosta puoltaa kuntatalouden muuttunut tilanne ja Porvoon kaupungin talouden tasapaino-ohjelma. Yksittäisen liikuntapaikan tai urheilulajin täydellisten olosuhteiden mahdollistamisen ei tulisi ajaa tilanteeseen, jossa muuta palveluverkkoa ja muiden lajien olosuhteita joudutaan karsimaan minimiin. Elinvoiman toimialan näkökulmasta versiota B2 ei voida pitää toteutuskelpoisena, sillä monitoimihallin toteutus osittain matalana tilana tekee siitä toimimattoman niin liikunta- kuin tapahtumakäyttöön. Matalan kynnyksen tilojen puuttuminen versioissa B1, B2 ja C1 rajaisi Kokonniemen liikuntakeskuksen ensisijaisesti seurojen ja järjestäytyneen urheilutoiminnan käyttöön. Matalan kynnyksen tilan puuttumisella voidaan arvioida olevan negatiivista merkitystä myös tilojen monipuolisen tapahtuma- ja muun kaupallisen toiminnan näkökulmasta.

Pykälä tarkastettiin heti.

Elinvoiman toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman suunnitelma

Liitteessä Elinvoiman talouden- ja tasapaino-ohjelma 2024–2027 esittelijä muutti esityksensä siten että Vapaa-aikapalveluiden toimintakulujen avustuksiin liittyvä tarkempi teksti poistetaan ja kulut jakaantuvat tasaisesti 88 000 €/vuosi vuosina 2025–2027.

Elinvoimanlautakunta päätti hyväksyä elinvoiman toimialan Tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027 esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
Elinvoimalautakunta hyväksyy omien palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024–2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024–2027.

Pykälä tarkastettiin heti.

Muut päätökset

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.