Hoppa till innehåll

Livskraftsnämndens beslut 19.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Kokon idrottscentrum

Livskraftsnämnden beslöt enhälligt ge sitt utlåtande enligt ledamot Hjelts ändringsförslag:

Utvärderingen av alternativ ur livskraftssektorns synvinkel bör förverkliga de planerade omständigheterna i Kokon och beakta jämlikt alla användargruppers behov, möjliggöra både målinriktad idrott samt idrott med låg tröskel och kombinera ett högklassigt förverkligande av evenemangs- och idrottscentret.

Reduceringen av genomförandet från den ursprungliga planversionen motiveras av den förändrade ekonomiska situationen i staden och Borgå stads program för ekonomisk balans. Att skapa perfekta förhållanden för en enskild idrottsanläggning eller idrottsgren får inte leda till en situation där andra tjänster och förhållanden för andra idrottsgrenar måste minskas till ett minimum. Ur livskraftssektorns synvinkel kan version B2 inte anses vara genomförbar, eftersom genomförandet av multifunktionshallen som ett delvis lågt utrymme gör det oanvändbart för både sport- och evenemangsanvändning. Avsaknaden av lågtröskelutrymmen i B1, B2 och C1 skulle begränsa Kokon idrottscentrum främst till klubbar och organiserad idrottsverksamhet. Avsaknaden av utrymmen med låg tröskel kan också anses ha en negativ inverkan på mångfalden av evenemang och annan kommersiell verksamhet som äger rum i lokalerna.

Paragrafen justerades genast.

Livskraftssektorns plan för produktivitets- och balanseringsprogram

I bilagan Livskraftens plan för produktivitet och balanseringsprogram 2024–2027 ändrade föredragande sitt beslutsförslag så att den mer detaljerade texten gällande bidragen i Fritidstjänsternas verksamhetskostnader tas bort och kostnaderna fördelas jämnt med 88 000€/år under åren 2025–2027.

Livskraftsnämnden beslutade godkänna planen för produktivitets- och balanseringsprogrammet för livskraftssektorn för perioden 2024–2027 enligt föredragandes ändrade beslutsförslag:
Livskraftsnämnden beslutade godkänna i fråga om de egna serviceområdena sektorns ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027 och sänder det vidare till stadsstyrelsen för beaktande i stadens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027.
Beslutet justerades genast.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöt nämnden enligt föredragningslistan.