Siirry sisältöön

Elinvoimalautakunnan päätökset 20.9.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma

Lautakunta päätti esittää kokouksessaan talousarvioehdotusta vuodelle 2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin.

Esittelijä lisäsi sivulle 1 otsikon Elinvoiman johto alle lauseen:

”Toimialan johto osallistuu aktiivisesti TE25-uudistuksen myötä syntyvän Porvoon työllisyysalueen TE-palveluiden valmisteluun.”

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä sivulle 2, otsikon Matkailu- ja tapahtumapalvelut alle lauseen ”Matkailuun käytetty euro tulee keskimääräisesti kolme-viisinkertaisena takaisin.”

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä sivuille 4–5 otsikon Vapaa-aikapalvelut ja Liikuntapalvelut alle lauseet:
”Liikuntapalveluita osallistetaan Kokonniemen suunnittelussa” ja

”Lisätään määrärahaa seurayhteistyöhön, jonka tarkoituksena tuottaa yhdessä liikuntapalveluita, tukea harrastamista ja matalan kynnyksen ryhmiä nuorille ja ikääntyville hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen (hyte) toimintana sekä lisätä kohderyhmien liikkumista.”
Tähän muutosesitykseen varataan 50 000 euroa.

Puheenjohtaja Jenna Perokorpi esitti muutosehdotuksen jäsen Tapani Eskolan kannattamana, että Talousarvion 2024 sivuille 4-5 otsikon Nuorisopalvelut alle lisätään lause:

”Käynnistetään kokeilu, jossa avataan päihteetön nuorisokahvila/nuorisokellari nuorille, joita nuorisopalveluiden tilat eivät tavoita. Tarkoituksena tarjota nuorille viihtyisä ja turvallinen vapaa-ajan vietto paikka erityisesti viikonloppuihin.”
Varataan tähän lisäykseen lisämääräraha 100 000e.

Muutosehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä annettiin 4 jaa -ääntä (Nea Hjelt, Piia Malmberg, Hilding Mattsson, Juha Aaltonen) ja 5 ei -ääntä (Jenna Perokorpi, Charlotta Savin, Pete Lattu, Tapani Eskola, Saija Haapasaari).

Jäsen Nea Hjelt esitti jäsen Juha Aaltosen kannattamana lisäyksen päätöstekstiin ”Kokonniemen liikuntakeskuksen ensimmäisen vaiheen talonrakennusinvestoinnin osalta tulee allokoida vuodelle 2024 yhteensä neljä miljoonaa. Vuoden 2024 lisäys vähennetään vuodelta 2025.”

Päätöstekstin lisäys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä annettiin 4 jaa -ääntä (Jenna Perokorpi, Pete Lattu, Tapani Eskola, Saija Haapasaari) ja 5 ei -ääntä (Charlotta Savin, Nea Hjelt, Hilding Mattsson, Piia Malmberg, Juha Aaltonen).

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä sivulle 6, toisen kappaleen loppuun lauseen ”Elinkeino- yrityspalveluiden työnjakoa sekä vastuita tarkastellaan vuoden 2024 aikana.”

Esittelijä muutti esitystään Henkilöstösuunnitelmassa sivulla 1.

Seuraavat vakanssit muutetaan viroiksi: hallintopäällikkö, palvelupäällikkö (henkilöasiakkaat), palvelupäällikkö (yritysasiakkaat).

Nimikemuutokset: yritysneuvojien nimikkeet muutetaan yritysvalmentajiksi ja kyseiset vakanssit muutetaan viroiksi.

Lautakunnan jäsenet (Jenna Perokorpi, Charlotta Savin, Pete Lattu, Nea Hjelt, Tapani Eskola, Hilding Mattsson, Juha Aaltonen, Saija Haapasaari) esittivät, että kaikki henkilöstösuunnitelmassa olevat ammattinimikkeet muotoillaan sukupuolineutraaleiksi.

Jäsen Tapani Eskola esitti, että avustukset palautetaan vuoden 2023 tasolle. Puheenjohtaja Perokorpi kannatti ehdotusta. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.