Siirry sisältöön

Elinvoimalautakunnan päätökset 22.4.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon Taidetehtaan hallintomalliselvitys

Elinvoimalautakunta päätti valita tulevaisuuden toimintamalliksi vaihtoehto 3. Hybridimallin ja tämän lisäksi elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti että jatkotoimenpiteet toteutetaan esityksen mukaisesti jonka jälkeen visio tuodaan lautakuntaan päätettäväksi vuoden 2024 aikana.

Käsittely:
Pia Sågbom ilmoitti olevansa jäävi (yhteisöjäävi) ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän päätöskäsittelyn ajaksi.

Piia Malmberg ehdotti että asia palautetaan uuteen valmisteluun, Nea Hjelt kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja palautusehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Piia Malmbergin tekemä palautusehdotus, jonka Nea Hjelt kannatti, EI.

Äänestyksessä annettiin 7 jaa -ääntä (Tapani Eskola, Pete Lattu, Kari Pauloaho, Hilding Mattsson, Tina Väyrynen, Jenna Perokorpi, Ninni Kähkönen) ja 2 ei -ääntä (Nea Hjelt, Piia Malmberg). Palautusehdotus raukesi.

Kotoutumiskoulutuksen toteuttaminen osana Porvoon työllisyysalueen lakisääteisiä palveluita

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti että kotoutumiskoulutukset toteutetaan vuodesta 2025 lähtien osana Kansalaisopiston toimintaa. Koulutuksen laadun varmistamiseksi laaditaan erillinen yhteistoimintamalli. Porvoon kaupunki ottaa vastaan ELY:n kilpailuttamista kotoutumiskoulutuksista ne koulutusmoduulit vuodelle 2025, jotka ovat tarkoituksenmukaista antaa kotoutujien käydä loppuun saman palveluntuottajan opetuksessa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti lisätä esitykseen että polut yrittäjyyteen ja ammatillisen koulutukseen turvataan.

Kulttuuripolku-kulttuurikasvatussuunnitelman hyväksyminen

Esittelijä poisti ehdotuksensa esityslistalta.

Muut päätökset

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.