Siirry sisältöön

Elinvoimalautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarvioesitystä 20. syyskuuta

Elinvoimalautakunta käsittelee elinvoiman toimialan vuoden 2024 talousarvioesitystä kokouksessaan 20. syyskuuta.

Porvoon kaupungin tunnus.

Toimialan toimintatuotoiksi esitetään 6,6 milj. euroa ja toimintamenoiksi yhteensä 40,5 milj. euroa.
Elinvoiman toimiala muodostuu viidestä palvelualueesta:

  • johto
  • elinkeino-, työllisyys- ja kotoutumispalvelut
  • matkailu- ja tapahtumapalvelut
  • vapaa-aikapalvelut (kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut)
  • jatkuvan oppimisen palvelut (Porvoon seudun musiikkiopisto, Porvoon taidekoulu ja Porvoon kansalaisopisto)

Toimintatuotot ovat linjassa vuoteen 2023 verrattuna. Hankerahoitus on hieman vähentynyt, ja lautakunnalle esitetään asiakasmaksujen korottamista vuoden 2024 aikana. Toimintamenot kasvavat noin viisi prosenttia verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Elinvoiman toimialan talousarvioesitys vuodella 2024 ylittää kaupunginhallituksen antaman talousarviokehyksen toimintamenot noin 400 000 eurolla.
– Vuokrien korotukset ja kunta-alan palkkakustannusten kasvu nostavat kustannuksia toimialalla yleisesti, lisäksi talousarviossa on puolen miljoonan euron varaus uutta, yhteistä työllisyysaluetta varten, apulaiskaupunginjohtaja, toimialajohtaja Fredrick von Schoultz toteaa.

– Näiden lisäksi olemme varanneet rahoitusta ensi syksynä nuorille suunnattaville työpajoille, joita ei kehyksessä ole huomioitu, von Schoultz kertoo.

Pallokentän kylmäkoneiston uusiminen ja Kokonniemen kehittäminen ovat suurimpia investointeja ensi vuodelle.

TE-organisaatiota rakennetaan vuoden 2024 aikana

Vastuu lakisääteisistä työ- ja elinkeinopalveluista siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta. TE-organisaatiota rakennetaan asteittaan vuoden 2024 aikana, jotta Porvoon kaupunki on valmis vastaanottamaan kunnille siirtyvät tehtävät heti vuoden 2025 alusta.
Porvoon kaupungin osalta organisaation toiminnallinen ja taloudellinen valmistelu perustuu järjestämisvastuuseen. Porvoon kaupunki järjestää TE-palvelut vain itselleen tai itselleen ja muille järjestävää tahoa tarvitseville itäisen Uudenmaan kunnille.
Elinkeinopalveluiden palvelualueen vastuulla on myös kaupungin osuus pitkään työttömänä olleiden kuntalaisten työmarkkinatuista, joiden kehitys on hyvin vaikea arvioida etupainotteisesti, mutta siihen on kuitenkin talousarviovalmistelussa vakaasti pyritty. 

Vuoden 2024 aikana laaditaan liikuntapaikkasuunnitelma

Liikuntapalveluiden ja porvoolaisten liikkumisen edellytysten kehittämistä jatketaan vuonna 2024 laatimalla liikuntapaikkasuunnitelman, joka sisältää sekä selvityksen nykyisen verkoston tilanteesta ja sen ylläpitämisen vastuunjaosta että koosteen tunnistetuista tulevaisuuden liikuntapaikkatarpeista. Liikuntapalveluiden asiantuntijaroolia vahvistetaan samalla kun toimintoja kehitetään.
Myös poikkialaista, liikuntapaikkoihin ja -palveluihin liittyvää yhteistyötä ja toimintamalleja kehitetään edelleen, ja vakiinnutetaan toimivat yhteistyömuodot mm. kaupunki-infran ja toimitilapalvelut kanssa.

Virtuaalisen taidemuseon kehitystyö jatkuu

Porvoon kaupungin kulttuuripalveluiden ja Porvoon museon toteuttama virtuaalinen taidemuseo tuo Porvoon kaupungin ja Porvoon museon taidekokoelmat laajemman yleisön saataville, myös opetustarkoituksiin.

– Hanke on hyvä esimerkki palveluidemme digitalisoinnista, ja virtuaalisen taidemuseon kehittäminen jatkuu vuoden 2024 aikanakin, von Schoultz toteaa.
Kulttuuripalvelut osallistuu keskeisesti myös Taidetehtaan toiminnan jatkokehittämiseen yhteistyössä Event Factoryn kanssa.

Nuorille työpajoja syksyllä 2024

Nuorisopalvelut valmistelee kahden nuorten työpajan käynnistämistä syksystä 2024 alkaen: Junnupaja 15–21-vuotiaille nuorille sekä Kohti Duunia -paja 17–29-vuotiaille. Tavoitteena on luoda toimiva malli ja prosessi työpajatoiminnalle yhteistyössä kaupungin sisäisten toimijoiden, oppilaitosten, työnantajien sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. 

Syksyllä 2023 nuorisopalveluiden vastuulle siirtynyttä Porvoon harrastamisen mallia kehitetään ja vakiinnutetaan, ja yli 16-vuotiaiden nuorten harrastamismahdollisuuksia edistetään.

Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä 27. syyskuuta mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan lokakuussa. Tämän jälkeen kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä ja kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarvion marraskuun kokouksessaan.