Siirry sisältöön

Esitys: Henkilöstöä palkitaan 200 euron motivaatiolisällä tai virikeseteleillä vuoden 2022 työpanoksesta

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 27.maaliskuuta kaupungin henkilöstön palkitsemista. Esitys on, että kaupungin työntekijät palkitaan joko 200 euron motivaatiolisällä tai 200 euron edestä virikeseteleillä.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Useat samanaikaisen muutoshankkeet kuten organisaatiouudistus ja hyvinvointialueen perustaminen, koronapandemian aiheuttamat poissaolot sekä haasteet henkilöstön saatavuudessa ovat edellyttäneet henkilöstöltä edelleen huomattavaa joustavuutta sekä muutos- ja sopeutumiskykyä vuonna 2022. Porvoon kaupunki haluaa palkita henkilöstöään arvokkaasta työpanoksesta, hyvästä tiimityöstä ja sitoutuneisuudesta, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula sanoo.

Palkitseminen koskisi kaikkia, joiden palvelussuhde on ollut voimassa yhtenä tai useampana jaksona yhteensä vähintään kuukauden ajan ajalla 1.1.2022 – 31.12.2022 ja joilla on palvelussuhde voimassa 31.3.2023.

Kaupungilla on noin 2400 työntekijää. Mikäli koko henkilöstö valitsee 200 euron virikesetelit, on kustannus kaupungille 480 000 euroa. Jos koko henkilöstö valitsee 200 euron motivaatiolisän, on kustannus kaupungille sivukuluineen noin 675 000 euroa.

Palkitseminen katetaan kunkin toimialan vuoden 2023 käyttötalousmäärärahoista. Mahdolliset lisämäärärahatarpeet esitetään kaupunginvaltuustolle kevään aikana kunnallisen palkkaratkaisun tuoman lisämäärärahatarpeen yhteydessä.

– Kaupungilla oli vastaava palkitsemismuoto käytössä myös vuosi sitten ja siitä saatiin paljon hyvää palautetta, henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari kertoo. 

Virikesetelit maksaa täysin työnantaja. Motivaatiolisä on ennakonpidätyksenalaista tuloa työntekijälle.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin henkilöstön palkitsemista kokouksessaan 27.maaliskuuta. Asiaa käsitellään myös kaupungin yhteistyöryhmässä 24.maaliskuuta.