Hoppa till innehåll

Förslag: Personalen belönas med ett motivationstillägg på 200 euro eller med motions- och kultursedlar för arbetsinsatsen år 2022

Stadsstyrelsen behandlar belöning av stadens personal vid sitt möte den 27 mars. Förslaget är att stadens anställda ska belönas med antingen ett motivationstillägg på 200 euro eller motions- och kultursedlar för 200 euro.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Flera samtidiga förändringsprojekt, såsom organisationsändringen och inrättandet av välfärdsområdet, frånvaron på grund av coronapandemin samt utmaningarna med tillgång till personal, har fortfarande krävt betydande flexibilitet samt förändrings- och anpassningsförmåga av personalen år 2022. Borgå stad vill belöna sina anställda för deras värdefulla arbetsinsats, det goda teamarbetet och engagemanget, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Belöningen skulle gälla alla anställda vars anställningsförhållande har varit i kraft sammanlagt minst en månad i en eller flera perioder under tiden 1.1.2022–31.12.2021, och vars anställningsförhållande är i kraft 31.3.2023.

Staden har cirka 2400 anställda. Om alla anställda väljer motions- och kultursedlar för 200 euro, är stadens kostnader 480 000 euro. Om alla anställda väljer motivationstillägg på 200 euro, är stadens kostnader med bikostnader cirka 675 000 euro.

Belöningen täcks med anslag i driftsbudgeten för respektive sektor år 2023. Eventuella behov av tilläggsanslag föreslås för stadsfullmäktige under våren i samband med det behov av tilläggsanslag som den kommunala löneuppgörelsen medför.

Staden hade en motsvarande belöningsform också för ett år sedan och man fick mycket positiv respons på den, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari. 

Sedlarna bekostas helt av arbetsgivaren. Motivationstillägget räknas som arbetstagarens inkomst, på vilken förskottsinnehållning ska verkställas.

Stadsstyrelsen behandlar belöning av stadens personal vid sitt möte den 27 mars. Ärendet behandlas också i stadens samarbetsgrupp den 24 mars.