Siirry sisältöön

Esitys kaupunginhallitukselle: johtavien virkojen sisäinen ilmoittautumismenettely käynnistyy

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 28. marraskuuta kaupungin johtaja- ja päällikkövirkojen ilmoittautumismenettelyä kaupungin organisaatiomuutoksen yhteydessä. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kaupunginhallitus hyväksyy virkojen täyttämiseen liittyvän sisäisen ilmoittautumismenettelyn.

Kaupungintalo.

Sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn on tarkoitus avata seuraavat johtaja- ja päällikkövirat:

  • liikelaitos Porvoon Tilapalveluiden toimitusjohtaja
  • kaupunkikehitysjohtaja, kaupunkikehitystoimialan johtaja
  • henkilöstö, demokratia ja kehitys -palvelualueen päällikkö konsernipalvelujen toimialalla
  • tuotantopäällikkö kaupunki-infran palvelualueella kaupunkikehityksen toimialalla
  • kunnossapitopäällikkö kaupunki-infran palvelualueella kaupunkikehityksen toimialalla
  • jatkuvan oppimisen palvelualueen päällikkö elinvoimatoimialalla

Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää joulukuussa sekä talousarviosta että hallintosäännöstä, joka vahvistaa uuden luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation. 

Tehtävät on tarkoitus täyttää ensisijaisesti sisäisesti

– Organisaatiomuutos ja uusi johtamisjärjestelmä tuovat muutoksia joillekin viranhaltijoille ja työntekijöille tehtävänkuviin ja tehtävänimikkeisiin, vaikka suurimmalla osalla oma tehtävä tai nimike eivät muutu. Uudet tehtävät on tarkoitus täyttää ensisijaisesti sisäisesti joko ilmoittautumismenettelyn tai sisäisen haun kautta, kertoo henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari.

– Jotta uuden organisaation mukainen johtamisjärjestelmä saataisiin mahdollisimman sujuvasti käyntiin, on tarpeen käynnistää ilmoittautumismenettely tai sisäinen haku johtaja- ja päällikkörooleihin jo ennakkoon. Haku on tarkoitus avata ehdollisena, mikä tarkoittaa, että valinta- ja nimeämispäätökset tehdään sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden organisaatiomallin ja hallintosäännön, kertoo Kalliosaari.

Tehtävät, joissa ei käytetä julkista valtaa, avataan haettavaksi työsuhteisena. Sekä ilmoittautumismenettelyyn että sisäiseen hakuun käytetään Kuntarekry-järjestelmää. Virat ja tehtävät ovat sisäisesti haettavana kahden viikon ajan. Kunkin viran ja tehtävän kelpoisuusehdoista päättää se viranomainen tai viranhaltija, joka valitsee vakinaisen viranhaltijan tai työntekijän. 

Sisäinen ilmoittautuminen kaupunkikehitysjohtajan ja liikelaitos Porvoon Tilapalvelujen toimitusjohtajan virkaan

Hallintosääntöluonnoksen mukaan toimialajohtajien valinnasta päättää kaupunginvaltuusto, ja viranhaun käynnistämisestä päättää kaupunginhallitus. Liikelaitosten toimitusjohtajat valitsee kaupunginhallitus.

– Myös muilta osin virkojen ja tehtävien valintamenettelyn ehdotetaan säilyvän ennallaan. Toimialan johtaja valitsisi siis alaisensa henkilöstön, ellei päätösvaltaa ole delegoitu edelleen, Anu Kalliosaari kertoo.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kaupunginhallitus pyytää kaupunkikehitysjohtajan virasta kiinnostuneita kaupunkikehityksen viranhaltijoita ja Liikelaitos Porvoon Tilapalveluiden toimitusjohtajan virasta kiinnostuneita liikelaitoksen viranhaltijoita ilmoittamaan kiinnostuksensa Kuntarekry-järjestelmän kautta 13.12.2022 klo 15 mennessä.

Kaupunkikehitysjohtajan virkaan nimeämisestä päättää kaupunginvaltuusto sillä edellytyksellä, että valtuusto perustaa viran hyväksyessään hallintosäännön sekä vuoden 2023 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman. Valitun kanssa tehdään johtajasopimus. Viranhoito alkaa aikaisintaan 1.1.2023.

Liikelaitos Porvoon Tilapalveluiden toimitusjohtajan valitsee kaupunginhallitus, ja valitun kanssa tehdään johtajasopimus.

– Muiden johtaja- ja päällikkövirkojen sisäisen ilmoittautumis- tai hakumenettelyn käynnistämisestä päättää se viranomainen tai viranhaltija, joka valitsee vakinaisen viranhaltijan tai työntekijän. Myös nämä tehtävät laitetaan siis lähiaikoina hakuun Kuntarekryn kautta samaa menettelyä käyttäen, Kalliosaari päättää.

Lue tiedote: