Hoppa till innehåll

Förslag för stadsstyrelsen: internt anmälningsförfarande för ledande tjänster inleds

Stadsstyrelsen behandlar vid mötet den 28 november anmälningsförfarandet för stadens direktörs- och chefstjänster i samband med stadens organisationsändring. Förslaget är att stadsstyrelsen godkänner ett internt anmälningsförfarande för besättande av tjänsterna.

Kaupungintalo.

Det interna anmälningsförfarandet ska gälla följande direktörs- och chefstjänster:

  • verkställande direktör för affärsverket Borgå lokalservice
  • stadsutvecklingsdirektör, direktör för sektorn för stadsutveckling
  • chef för serviceområdet personal, demokrati och utveckling i sektorn för koncerntjänster
  • produktionschef för serviceområdet för stadsinfrastruktur i sektorn för stadsutveckling
  • underhållschef för serviceområdet för stadsstruktur i sektorn för stadsutveckling
  • chef för livslångt lärande i sektorn för livskraft

Stadsfullmäktige ska i december besluta både om budgeten och om en förvaltningsstadga, där den nya organisationen för förtroendevalda och tjänsteinnehavare fastställs. 

Meningen är att tjänsterna i första hand besätts internt

– Organisationsändringen och det nya ledningssystemet medför ändringar i några tjänsteinnehavares och anställdas uppgiftsbeskrivningar och befattningsbenämningar, även om den egna arbetsuppgiften eller benämningen inte ändras hos de flesta. Meningen är att tjänsterna i första hand besätts internt, antingen genom ett anmälningsförfarande eller genom intern rekrytering, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.

– För att stadens ledningssystem enligt den nya organisationen ska komma i gång så smidigt som möjligt, är det nödvändigt att inleda ett anmälningsförfarande eller intern rekrytering för direktörs- och chefsrollerna redan på förhand. Rekryteringen är villkorlig, vilket betyder att val- och utnämningsbesluten görs på villkor att stadsfullmäktige godkänner den nya organisationsmodellen och förvaltningsstadgan, berättar Kalliosaari.

Uppgifter där man inte utövar offentlig makt lediganslås som arbetsavtalsförhållanden. Både för anmälningsförfarandet och för den interna rekryteringen används systemet Kommunrekry. Tjänsterna och arbetsavtalsförhållandena kan sökas internt i två veckors tid. Beslut om behörighetsvillkoren för varje tjänst eller arbetsavtalsförhållande fattas av den myndighet eller tjänsteinnehavare som väljer en ordinarie tjänsteinnehavare eller arbetstagare.   

Intern anmälan till tjänsten som stadsutvecklingsdirektör och tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Borgå lokalservice

Enligt utkastet till förvaltningsstadga beslutar stadsfullmäktige om valet av sektordirektörer; stadsstyrelsen beslutar om inledandet av rekrytering. Affärsverkens verkställande direktörer väljs av stadsstyrelsen.

– Det föreslås att förfarandet för besättande av tjänster och befattningar också i övrigt ska vara oförändrat. Således skulle direktören för en sektor välja sin personal, om inte beslutanderätten delegerats vidare, berättar Anu Kalliosaari.

Det föreslås att stadsstyrelsen uppmanar tjänsteinnehavare inom stadsutveckling som är intresserade av tjänsten som stadsutvecklingsdirektör och tjänsteinnehavare vid affärsverket Borgå lokalservice som är intresserade av tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Borgå lokalservice att anmäla sitt intresse via Kommunrekry senast 13.12.2022 före kl. 15.

Stadsfullmäktige beslutar om utnämningen av en person till tjänsten som stadsutvecklingsdirektör under förutsättning att fullmäktige inrättar tjänsten vid godkännandet av förvaltningsstadgan samt budgeten och personalplanen för år 2023. Ett direktörsavtal ingås med den valda. Den valda tillträder tjänsten tidigast 1.1.2023.

Stadsfullmäktige gör valet av verkställande direktör för affärsverket Borgå lokalservice, och ett direktörsavtal ingås med den valda.

– Beslutet om att inleda ett internt anmälnings- eller ansökningsförfarande för de övriga direktörs- och chefstjänsterna fattas av den myndighet eller tjänsteinnehavare som väljer en ordinarie tjänsteinnehavare eller person i arbetsavtalsförhållande. Således kommer också dessa uppgifter i organisationen inom kort att lediganslås via Kommunrekry enligt samma förfarande, säger Kalliosaari.

Läs meddelandet: