Siirry sisältöön

Gammelbackan alueen tarvekartoitus on käynnistynyt – minkälaisia tiloja tarvitaan?

Gammelbackan alueen tarvekartoitus sivistyspalveluiden kokonaisuudesta on alkanut. Tarvekartoituksessa huomioidaan erityisesti esiopetuksen ja vuosiluokkien 1-6 alueellinen tulevaisuuden tilanne sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden uudistamistarpeet alueella. Lisäksi selvitetään, miten tulevia tiloja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi alueella toimivien erilaisten yhdistysten toimintaan. Porvoon kaupunki kaavoittaa lähitulevaisuudessa keskustan länsipuolelle uusia asuinalueita, joilla on vaikutusta myös Gammelbackan alueen väestömääriin. Taloussuunnitelmissa on määritelty hankkeelle rahoitus vuodesta 2025 eteenpäin.

Nykyinen Peipon koulu esitetään purettavaksi samoin kuin sitä vastapäätä sijaitseva monitoimitalo. Korvaavia ratkaisuja tarvitaan, mutta mitään päätöksiä niistä ei ole tehty. Tarvekartoituksella luodaan osaltaan edellytyksiä päätösten tekemiselle. Nykyisiä tiloja ja kiinteistöjä ylläpidetään käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossaan niin kauan, kunnes korvaavat tilat ovat valmistuneet.

Nyt selvitetään eri palveluiden nykyiset ja tulevat asiakastarpeet

Tarveselvityksessä selvitetään minkälaisia tiloja tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan alueen ikärakenteiden muutokset huomioiden. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka palvelevat niin varhaiskasvatuspalveluiden, koulutuspalveluiden kuin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden asiakastarpeita.

– Alueen koulut osallistuvat yhteisen pedagogisen suunnitelman laatimiseen alueelle. Tarveselvityksen yhteydessä linjataan keskeiset, suuret pedagogiset linjat, joilla on merkitystä arkkitehtuurillisesti, eli nyt selvitetään nimenomaan palvelujen edellyttämiä tarpeita ja suunnittelun yksityiskohtiin mennään myöhemmin, kertoo koulutusjohtaja Jari Kettunen.