Siirry sisältöön

Gammelbackan koulu ja muut tilat kohti hankesuunnitteluvaihetta

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 9. tammikuuta Gammelbackan koulun ja monitoimitalon tarveselvitystä. Päätösesitys on, että tarveselvitys todetaan valmiiksi, ja hanke voi edetä hankesuunnitteluun.

Porvoon kaupungin tunnus.

Tarveselvitystä on täydennetty sijoituspaikkaselvityksellä, jossa on todettu, että tarkoituksenmukaisin sijoituspaikka hankkeelle on Gammelbackan keskusta. Päätösesitystä on myös täydennetty siten, että lähtökohtana hankesuunnittelussa on erityisesti koulun ja esiopetuksen tilat, ja että selvitettävinä toimintoina hankesuunnittelussa ovat myös muut toiminnot, kuten muun muassa kirjasto- ja nuorisotilat.

– Tarveselvityksessä ilmenee laajasti eri toimintojen tilatarpeita Gammelbackassa. Hankkeen kokonaislaajuuden, taloudellisen optimoinnin ja toimintojen keskinäisen tilajaon kannalta oleellista on tunnistaa tilojen yhteis- ja monikäyttöisyyden sekä joustavuuden mahdollisuudet, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kertoo.

– Hanke on toteutuessaan yksi suurimmista yksittäisistä investoinneista kaupungissa kuluvalla vuosikymmenellä, joten hankkeen talouden ja toiminnan suunnitteluun on perustellusti varattava resursseja ja aikaa, toimitilajohtaja Mikko Silvast jatkaa.

Hankesuunnitteluvaiheessa ratkaistaan mitä laajoista tarpeista ja toiveista on mahdollista toteuttaa, millä aikataululla tämän hankkeen yhteydessä sekä millaisia synergioita tilojen kustannustehokkaalla yhteiskäytöllä löydetään. Hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä ja sen hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus.

– Gammelbacka on Porvoon yhdyskuntarakenteessa noin 11 500 asukasta palveleva aluekeskus, jossa on asukkaiden arjen palveluja, niin julkisia kuin kaupallisiakin palveluja. Palvelujen merkitys kaupunkilaisten arjen sujuvuudelle on iso, koska eri puolilta tulevat kevyen liikenteen reitit palvelevat laajalla säteellä erityisesti lapsia ja nuoria, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Gammelbackan asemakaavaluonnos etenee hankesuunnittelun kanssa yhtä aikaa ja kaavan hyväksyminen on tulossa päätöksentekoon vuonna 2024. Kaavavaiheessa tutkitaan eri suunnitteluvaihtoehtoja, arvioidaan näiden vaikutuksia, osallistetaan kuntalaisia uudestaan sekä neuvotellaan muiden viranomaisten kanssa. Asemakaavan muutos luo edellytykset tilojen toteuttamiseen, mutta asemakaava ei ole toteuttamissuunnitelma. Lopullinen investointipäätös koulun ja esiopetuksen sekä mahdollisten muiden tilojen rakentamisesta tehdään erikseen hankesuunnittelun ja uuden asemakaavan pohjalta.