Hoppa till innehåll

Projektplaneringen av en skola och andra lokaler i Gammelbacka kan snart komma i gång

Stadsstyrelsen behandlar vid sitt möte den 9 januari behovsutredningen av en skola och allaktivitetshuset i Gammelbacka. Beslutsförslaget är att behovsutredningen fastställs vara färdig och projektet kan avancera till projektplanering.

Porvoon kaupungin tunnus.

Behovsutredningen har kompletterats med en utredning av placeringsplatsen där det fastslogs att den bästa placeringsplatsen för projektet är Gammelbacka centrum. Beslutsförslaget har också kompletterats så, att utgångspunkten i projektplaneringen är särskilt lokalerna för skolan och förskoleundervisningen och att andra verksamheter, såsom bland annat biblioteks- och ungdomslokaler utreds under projektplaneringen.

– I behovsutredningen framgår det i omfattande grad olika verksamheters behov av lokaler i Gammelbacka. Med hänsyn till projektets totala omfattning, ekonomiska optimering och verksamheternas ömsesidiga lokalitetsfördelning är det väsentligt att identifiera möjligheterna till gemensam användning av lokaler, deras mångfunktionalitet och flexibilitet, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– När projektet blir verklighet är det en av de största enskilda investeringarna i staden på detta årtionde, så det är motiverat att det reserveras tillräckligt med resurser och tid för planeringen av projektets ekonomi och verksamhet, fortsätter lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

I projektplaneringsskedet avgörs vilka av de omfattande behoven och önskemålen som är möjliga att genomföra, med vilken tidtabell i samband med detta projekt, samt hurdana synergifördelar som kan fås med en kostnadseffektiv gemensam användning av lokalerna. Projektplanen ska bli färdig före utgången av år 2023 och stadsstyrelsen beslutar om dess godkännande.

– Gammelbacka är i Borgås samhällsstruktur ett områdescentrum som betjänar cirka 11 500 invånare. Där finns vardagstjänster för invånarna, såväl offentliga som kommersiella tjänster. Tjänsternas betydelse för en smidig vardag är stor eftersom lättrafiklederna från många håll betjänar särskilt barn och unga, berättar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Utkastet till detaljplan för Gammelbacka avancerar i takt med projektplaneringen och beslut om godkännande av planen ska fattas år 2024. Under planläggningsskedet studeras det olika planeringsalternativ, bedöms deras konsekvenser, engageras stadens invånare på nytt till deltagande och förhandlas med andra myndigheter. Detaljplaneändringen ger förutsättningar för byggandet av lokalerna, men detaljplanen är ingen byggplan. Det slutliga investeringsbeslutet om byggandet av skola och förskola samt eventuella andra lokaler fattas separat med projektplaneringen och den nya detaljplanen som underlag.