Siirry sisältöön

Hallintorakenneselvitys: Porvoonseudun musiikkiopisto ja Porvoon Taidekoulu yhdeksi Taideoppilaitokseksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallintorakenneselvityksessä on päädytty malliin, jossa Porvoonseudun musiikkiopisto lisättynä Porvoon Taidekoululla muodostaisivat yhden, yhteisen Taideoppilaitoksen. Kansalaisopisto (KoMbi) ei ole mallissa mukana. Oppilaitos toimisi yhteisellä hallinnolla. Uudistus astuisi voimaan 1.1.2022.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallintorakenneselvityksessä on päädytty malliin, jossa Porvoonseudun musiikkiopisto lisättynä Porvoon Taidekoululla muodostaisivat yhden, yhteisen Taideoppilaitoksen. Kansalaisopisto (KoMbi) ei ole mallissa mukana. Oppilaitos toimisi yhteisellä hallinnolla. Uudistus astuisi voimaan 1.1.2022.

Yhden oppilaitoksen mallia esitetään hyväksyttäväksi sivistyslautakunnalle 7. lokakuuta. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto.

– Kansalaisopiston toimintaa tullaan tarkastelemaan tulevaisuudessa, kun taiteen perusopetukseen liittyvä rakennemuutos on saatu jalkautettua palveluyksiköihin, sivistysjohtaja Sari Gustafsson sanoo. 

Vuonna 2020 konsulttityönä laaditun esiselvityksen pohjalta rakenneselvitystyötä on jatkettu kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden omassa työryhmässä sekä kahden eri ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta, sisäisesti oppilaitosten rehtoreiden kesken sekä yhdessä henkilöstön kanssa.

– Todettakoon vielä, että tilanne mahdolliseen uudelleen organisoimiseen on otollinen, koska sekä Taidekoulun että KoMbin rehtorivirat ovat täytetty määräaikaisesti vuoden 2021 loppuun, Sari Gustafsson huomauttaa.

– Yhdistämällä hallintoa saavutetaan synergiaetuja ja tehostettuja hallintopalveluja. Lisäksi rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden sekä toimistohenkilöiden tehtävä- ja vastuualueita voidaan tarkastella ja kehittää oppilaitosten yhdistyessä uudella tavalla, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anders Lindholm-Ahlefelt sanoo.

Musiikkiopiston rehtori johtaisi uutta Taideoppilaitosta

Yksi yhteinen Taideoppilaitos tulisi sisältämään musiikkiopiston eri sopimuskuntien (Sipoo, Mäntsälä, Loviisa, Askola, Myrskylä, Lapinjärvi, Pornainen ja Pukkila) opetusyksiköt kuten ennenkin lisättynä Taidekoululla, joka toimisi omana yksikkönään. Tällä hetkellä oppilaitosten toiminta-alueella on palveluiden piirissä lähes 4 000 lasta ja nuorta.

Oppilaitoksen rehtorin alaisuudessa toimisi kolme musiikkiyksiköiden apulaisrehtoria ja Taidekouluyksikköä johtaisi oma apulaisrehtori. Lähtökohtana nyt esitettävässä mallissa on, että suurimman nykyisen toimintayksikön rehtori eli Porvoonseudun musiikkiopiston rehtori johtaisi Taideoppilaitosta.

 – Tällä yhdistämisratkaisulla turvataan oppilaitosten valtionosuudet. Tämän tuen säilyminen on erittäin tärkeää taiteen perusopetuksen jatkumisen kannalta alueellamme, musiikkiopiston rehtori Felix von Willebrand toteaa.

 – Taidekoulun osalta tämä malli tarkoittaisi muun muassa sitä, että hallintotoimet eivät olisi pelkästään yhden henkilön hartioilla, eikä palvelutaso olisi niin haavoittuva mahdollisissa häiriötilanteissa. Lisäksi Taidekoulun hallintohenkilökunnalle olisi tarjolla entistä parempaa kollegiaalista tukea sekä laajenevaa yhteisöllisyyttä. Ja onhan meillä jo nyt toimistotila musiikkiopistolla, Porvoon Taidekoulun vt. rehtori Jenni Iivonen sanoo.

Taideoppilaitoksen sisällä yksiköiden nimet säilyisivät aluksi, kunnes uuden opiston johto alkaisi valmistella uutta nimeä kokonaisuudelle ensi vuoden alussa.

Porvoon kaupungin sivistystoimeen, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueeseen ja Taiteen perusopetusyksikköön kuuluu kaksi taiteen perusopetusta antavaa oppilaitosta, Porvoonseudun musiikkiopisto ja Porvoon Taidekoulu. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin kuuluu myös vapaasta sivistystyöstä Porvoossa vastaava Porvoon kansalaisopisto, KoMbi.