Siirry sisältöön

Harrastaminen koulupäivän yhteydessä laajenee Porvoossa

Tänäkin lukuvuonna kaikki Porvoon koulut tarjoavat tuttuun tapaan opetushallituksen rahoittamaa kerhotoimintaa koulupäivän yhteydessä. Lisäksi tänä lukuvuonna 14 Porvoon koulua on mukana Suomen harrastamisen mallin kehitystyössä, joka tuo näihin kouluihin hieman lisää harrastustoimintaa.

Tänäkin lukuvuonna kaikki Porvoon koulut tarjoavat tuttuun tapaan opetushallituksen rahoittamaa kerhotoimintaa koulupäivän yhteydessä. Lisäksi tänä lukuvuonna 14 Porvoon koulua on mukana Suomen harrastamisen mallin kehitystyössä, joka tuo näihin kouluihin hieman lisää harrastustoimintaa.

Lukuvuonna 2021–2022 hankkeessa on mukana 14 Porvoon koulua: 11 alakoulua, yksi yhtenäiskoulu ja kaksi yläkoulua.  Mukana on sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluja. Mukana ovat: Jokilaakson koulu​, Keskuskoulu, Tolkkisten koulu, Eklöfska skolan​, Peipon koulu, Kevätkummun koulu, Vårberga skolan​, Hindhår skola​, Grännäs skola​, Kvarnbackens skola​, Ilolan koulu, yhtenäiskouluista Strömborgska skolan ja yläkouluista Pääskytien koulu sekä Lyceiparkens skola.

Viime keväänä Porvoossa aloittivat hankkeen pilottikouluina Eklöfska skolan ja Tolkkisten koulu noin 400 oppilaan kanssa. Pilotista saatiin hyviä kokemuksia ja arvokkaita kehittämisideoita, joita nyt viedään eteenpäin. Eklöfska skolan ja Tolkkisten koulu jatkavat pilottityötään.

Harrastustoiminta käynnistyy syyskuussa

Porvoon mallin harrastustoiminta käynnistyy syyskuun aikana. Koulut tiedottavat ennen toiminnan käynnistymistä alkavasta kerho- ja harrastustoiminnasta sekä ilmoittautumiskäytännöistä. Kerho- ja harrastustoiminnassa ovat voimassa koulun vakuutukset.

Kaikki koulun kerho- ja harrastustoiminta järjestetään koronaturvallisesti kaupungin ja hankkeen rahoittajan linjauksia noudattaen. Koronarajoituksista ja rahoituksen määrästä johtuen aivan kaikille ei valitettavasti ole mahdollista tarjota harrastamisen mahdollisuutta vielä tänä lukuvuonna.

Pääosin harrastusryhmät toteutetaan eri lajien kokeiluina, jolloin lapsi tai nuori pääsee kokeilemaan useampaa eri harrastusmuotoa lukuvuoden aikana. Joissakin kouluissa tarjotaan myös koko vuoden kestäviä yhden harrastuslajin viikoittaista harrastamismahdollisuutta. Alkavasta harrastustoiminnasta ja ilmoittautumiskäytännöistä tiedotetaan koulujen oppilaita ja huoltajia syyskuun alkupuolella.  

Syyskuun alkupuolella viikolla 36 (6.–12.9.21) vietetään myös Harrastusviikkoa, joka on osa Suomen harrastamisen mallia. Sähköisestä materiaalista löytyy erilaisia vinkkejä harrastamiseen niin kotona kuin koulussa. Katso lisää: harrastusviikko.fi

Tavoitteena mahdollistaa jokaiselle mieluisa ja maksuton harrastus

Suomen harrastamisen mallissa tavoitteena on lisätä lasten- ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja mahdollistaa tulevaisuudessa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Jokainen kunta kehittää mallia oman näköisekseen ja jokaisen kunnan tarpeita palvelevaksi.

Suomen harrastamisen malliin haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaista avustusta ja toiminnan laajuus määräytyy myönnetyn avustuksen mukaan.

Porvoon mallin projektikoordinaattorina on elokuun alussa aloittanut KM Pia Angeria.