Hoppa till innehåll

Hobbyverksamheten i samband skoldagen utökas i Borgå

Också detta läsår erbjuder skolorna i Borgå klubbverksamhet, som finansieras av Utbildningsstyrelsen, i samband med skoldagen. Dessutom deltar 14 skolor i Borgå detta läsår i utvecklingsarbetet för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, vilket innebär lite mera hobbyverksamhet i dessa skolor.

Också detta läsår erbjuder skolorna i Borgå klubbverksamhet, som finansieras av Utbildningsstyrelsen, i samband med skoldagen. Dessutom deltar 14 skolor i Borgå detta läsår i utvecklingsarbetet för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, vilket innebär lite mera hobbyverksamhet i dessa skolor.

Under läsåret 2021–2022 omfattar projektet 14 skolor i Borgå: 11 skolor med årskurserna 1–6, en enhetsskola och två skolor med årskurserna 7–9. I projektet deltar både finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. Följande skolor deltar i projektet: Jokilaakson koulu, Keskuskoulu, Tolkkisten koulu, Eklöfska skolan, Peipon koulu, Kevätkummun koulu, Vårberga skola, Hindhår skola, Grännäs skola, Kvarnbackens skola, Ilolan koulu, enhetsskolan Strömborgska skolan samt Pääskytien koulu och Lyceiparkens skola.

I våras startade Eklöfska skolan och Tolkkisten koulu med sammanlagt cirka 400 elever som projektets pilotskolor i Borgå. Pilotprojektet har redan gett goda erfarenheter och värdefulla utvecklingsidéer som nu förs vidare. Eklöfska skolan och Tolkkisten koulu fortsätter med sitt pilotarbete.

Hobbyverksamheten startar i september

Borgåmodellens hobbyverksamhet inleds under september. Skolorna informerar om klubb- och hobbyverksamheten innan den inleds, och om hur man anmäler sig till den. Skolans försäkringar gäller under klubb- och hobbyverksamheten.

All klubb- och hobbyverksamhet i skolan ordnas coronasäkert i enlighet med de riktlinjer som getts av staden och projektets finansiär. På grund av coronarestriktioner och mängden finansiering är det tyvärr inte möjligt att erbjuda hobbyverksamhet till alla ännu detta läsår.

Till största delen är hobbygrupperna sådana där elever får prova på olika grenar och hobbyer under läsåret. I vissa skolor erbjuds också grupper där man håller på med samma hobby en gång i veckan hela året. Skolornas elever och vårdnadshavare informeras om hobbyverksamheten och hur man anmäler sig till den i början av september.  

Vecka 36 i början av september (6–12.9.2021) firas också Hobbyveckan, som är en del av Finlandsmodellen. I det elektroniska materialet finns olika tips för hobbyer både hemma och i skolan. Mer information: harrastusviikko.fi

Målet är att alla ska ha en avgiftsfri hobby som de tycker om

Målet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att öka barns och ungas samt familjers välmående och förebygga marginalisering, och att det i framtiden ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri.  Varje kommun anpassar modellen så att den tjänar kommunens egna behov. 

För Finlandsmodellen för hobbyverksamhet söks ett årligt bidrag från undervisnings- och kulturministeriet och verksamhetens omfattning bestäms av det beviljade bidraget. 

Ped.mag. Pia Angeria har börjat som projektkoordinator för Borgåmodellen i början av augusti.