Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande, beslut 25.4.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Tjänster inom småbarnspedagogik, säkerhetsarbete

Nämnden för och lärande godkänner uppdateringarna i säkerhetsplanen för tjänsterna inom småbarnspedagogik samt antecknar för kännedom lägesrapporten för säkerhetsplaneringen inom småbarnspedagogiken.

Strukturerna för säkerhetsledning förstärks och utvecklas kontinuerligt. Målet är att ytterligare stöda utvecklingen av säkerhetskulturen och säkerhetsledningen. För cheferna ordnas utbildning i aktuella ämnen, till exempel riskbedömning.

Borgå stads kulturläroplan

Nämnden för växande och lärande godkände för egen del Kulturstigen, Borgå stads plan för kulturfostran.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöt nämnden i enlighet med föredragningslistan.