Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 25.4.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Varhaiskasvatuksen turvallisuustyö

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi varhaiskasvatuspalvelujen turvallissuunnitelmaan tehdyt päivitykset sekä merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalvelujen turvallisuussuunnittelun tilannekatsauksen.

Turvallisuuden johtamisen rakenteita vahvistetaan ja kehitetään jatkuvasti. Tavoite on tukea turvallisuuskulttuurin sekä -johtamisen kehittymistä edelleen. Esihenkilöille järjestetään perehdytyksiä ajankohtaisiin aiheisiin, esimerkiksi riskien arviointiin.

Porvoon kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Porvoon kaupungin Kulttuuripolku – kulttuurikasvatussuunnitelman omalta osaltaan.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.