Siirry sisältöön

Henkilöstöraportti vuodelta 2022 on valmistunut

Porvoon kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2022 on valmistunut. Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstöraporttia 3.huhtikuuta. Vuotta leimasivat koronapandemia sekä sairauspoissaolojen määrässä ja työmäärässä. Lisäksi tehtiin merkittävästi töitä hyvinvointialueen käynnistämisen ja organisaatiomuutoksen valmistelussa.

Vuoden ensimmäisinä kuukausina koronapandemia oli jo vakavuudessaan lieventynyt, mutta tartuttavuutta eivät ehkäisseet edes kattavat rokotukset. Koronaan liittyvien sairauspoissaolojen määrä kasvoi 2776 % edellisestä vuodesta. Koko vuoden jatkuneet runsaat koronapoissaolot nostivat kaikkien terveysperusteisten poissaolojen määrää 32,70 prosentilla. 

– Pandemian vielä jatkuessa valmisteltiin sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen erkaantumista, viimeisteltiin kaupunkistrategiaa ja suunniteltiin organisaatiouudistusta. Samanaikaisesti henkilöstön saatavuusongelmat jatkuivat etenkin hoitoalalla. Työ- ja virkaehtosopimusten voimassaolon päätyttyä nähtiin myös työtaistelutoimenpiteitä, kertoo henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari.

Vuoden viimeisenä päivänä palvelussuhteessa oli 36 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Lisääntyneet poissaolot aiheuttivat kuitenkin sen, että vuoden aikana käytettävissä olevat henkilötyövuodet eivät juurikaan lisääntyneet edellisvuodesta. Vakinaiset palvelussuhteet vähenivät 15 ja määräaikaiset palvelussuhteet lisääntyivät 31 palvelussuhteella.

Maksettujen palkkojen määrä on kasvanut lisääntyneen henkilöstömäärän ja lisääntyneiden ylitöiden johdosta noin 6 %. Kunnallinen palkkaratkaisu, työaikalisät ja palkkiot ovat osaltaan nostaneet palkkakustannuksia.

– Etätyö vakiintui osaksi asiantuntijatyötä ja etä- ja hybridikokousten ja –koulutusten toimintamallista tuli pääasiallinen toimintamalli. Koulutuspäivien lukumäärä on koronavuosien jälkeen noussut lähes pandemiaa edeltävälle tasolle, kertoo henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari.

Keväällä toteutettiin henkilöstön työhyvinvointikysely. Henkilöstön työhyvinvointi oli odotetusti hieman laskenut, mutta oli edelleen hyvällä tasolla. Työhyvinvointia haastoivat kyselyn mukaan korona-aikaiset muutokset työn toteutuksessa ja työpaikan sijaistilanne poissaolojen paikkaamiseksi. Esihenkilöiden johtamistaito oli parantunut edelliseen vuoden 2019 kyselyyn verrattuna.

Nykyisen henkilöstöohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman voimassaolo päättyi vuoden 2022 lopussa. Ohjelman pohjalta on toteutettu useita kehittämishankkeita, joista keskeisimmät liittyvät rekrytointien ja työantajamielikuvan kehittämiseen, osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen, työyhteisöviestintään ja kestävän työympäristön kehittämiseen. Työsuojelun osalta tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat olleet psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja kuormittuneisuuden hallinta sekä muiden työturvallisuusriskien hallinta. Kehittäminen tulee jatkumaan vielä seuraavankin ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstöraporttia 3.huhtikuuta. Henkilöstöraportti käsitellään lisäksi yhteistyötoimikunnassa ja työsuojelutoimikunnassa.